Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Světlo 5

Z Wikiverzity

Problém interferenčních kroužků na ohybové mřížce se liší od problému interferenčních kroužků na skleněné destičce tím, že se zde neskládají pouze dvě, ale mnoho odražených vln.

Zpravidla máme vlny se všemi možnými polohami vrcholů vln, které se proto musí rušit.

Obdobně jako když máme mnoho různých názorů na koronavirovou pandemii, tak se také navzájem ruší.

U vln tvoří výjimku naprosto mimořádné úhly, pod nimiž všechny tyto vlny mají své vrcholy na témže místě. Říká se, že jsou vzájemně ve fázi. Taková ohybová mřížka tedy odráží monochromatické světlo jen ve velmi přesně vymezených směrech a rozloží bílé světlo do zřetelně ohraničených spekter.

Je-li vzdálenost mezi čarami mřížky mnohem větší než vlnová délka, dostaneme nejostřejší čáry, jsou-li dopadající vlny a směr ve kterém se na odražené světlo díváme téměř rovnoběžné s povrchem mřížky.

Toho je možno využít a předvést ohyb světla (difrakci) bez jakékoliv aparatury. Stačí nám k tomu dívat se na odraz hodně malého světelného zdroje, například obyčejné světelné žárovky, na gramofonové desce. Gramofonovou desku umístíme tak, že ji vidíme téměř ze strany. Drážky na desce zde působí jako ohybová mřížka. Vidíme několik odrazů světla, každý rozložený v barevné spektrum.

Příčné vlny[editovat]

Studium světla rovněž ukazuje, že světlo se skládá z příčných vln. Vyplývá to ze skutečnosti, že můžeme vytvořit dvě světelné vlny stejné barvy, které se šíří stejným směrem, ale které se přesto budou lišit tím, že směr kmitů ve vlně bude různý. Mluvíme pak o světle různě "polarizovaném".

Polarizace světla[editovat]

Podélná vlna nemůže být polarizována, protože směr kmitů v ní může být pouze v jediném směru jejího šíření. V příčné vlně mohou být kmity ve dvou směrech kolmých na směr šíření vlny.


Ohybová mřížka umožňuje oddělit od sebe dvě stejné vlny šířící se tedy stejným směrem, stejného kmitočtu, ale opačně kmitající, čili opačně polarizované.

Třeba pandemické vlny mohou být také opačně polarizované a pak by se navzájem rušily.

Specifikace[editovat]

Světlo se skládá z takových elektromagnetických vln, u nichž lze odlišit směr jejích kmitů a tím je polarizovat.

Zákon zachování polarizace[editovat]

Elektromagnetické vlny, které nejsou vlnami světelnými, jsou také polarizovatelné, ale jinak, protože polarizaci se nelze vyhnout.