Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Světlo 2

Z Wikiverzity

Nejběžnějším příkladem vln z naší každodenní zkušenosti jsou povrchové vlny na vodě.Vznikají tehdy,když mořskou hladinu rozvlní vítr nebo když do rybníka hodíme kámen.V tomto případě vlny mají obvykle tvar soustředných kruhů.

Vrcholy a důly vln následují za sebou v pravidelných intervalech.Vzdálenost mezi dvěma po sobě následujícími vrcholy vln se nazývá vlnová délka,obvykle ji označujeme řeckým písmenem lambda.Počet vrcholů vlny,který projde určitým místem za vteřinu se nazývá kmitočet,frekvence.Kmitočet se rovná rychlosti vlny dělené vlnovou délkou.

K jinému druhu vlnového pohybu dochází u zvuku.Šíří-li se zvuk vzduchem,je to rovněž způsobeno vlněním vzduchu.Odpovídá-li zvuk čistému hudebnímu tónu,dostáváme jednoduchou vlnu.Zde však křivka neznázorňuje tvar vodní hladiny,ale změny tlaku vzduchu.Na vrcholech vln je vzduch stlačen a v důlech se rozpíná,tam má tlak menší než normálně.

Šíří-li se vlna,pohybují se její vrcholy a důly,to je pohyb vlny.

Místo,které v určitém okamžiku bylo důlem,stane se vrcholem,jakmile projde půl vlnové délky.Vzduch,který měl v tomto bodě snížený tlak se nyní stlačí,to znamená,že určité množství vzduchu musí do tohoto místa přitéci z okolí.Až tudy projde druhá polovina vlnové délky,stejné množství vzduchu se zase přemístí zpět.

Vesmír hovoří[editovat]

Systém mikročástic se nepodařilo vysvětlit kmity strun.Ale zvuk je také druh pohybu vln.Šíří-li se zvuk vzduchem,je to rovněž způsobeno vlněním vzduchu,tedy také určitými kmity.Šíření elektromagnetických vln je projevem Vesmíru.Jednoduchá vlna odpovídá určitému hudebnímu tónu.Vesmír tedy nelze kmity vysvětlit,ale je ho možno slyšet hrát hudební tóny.