Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Světlo 11

Z Wikiverzity

Přes odlošnosti v jejich získáváni,působení na látky a metody jejich zjišťování platí pro vlny všech vlnových délek od radiových vln až po paprsky gama tytéž základní zákony,tj.zákony elektromagnetického pole.

Proto můžeme říct,že jsme se v této kapitole nenaučili o zákonech přírody nic nového.Objevili jsme pouze nové pole pro použití zákonů,které jsme již dříve znali,přesto se však světlo a jiné elektromagnetické záření ukázaly jako velmi důležité při rozšiřování přírodních zákonů.Jejich zkoumání mělo význam jak pro pochopení stavby hmoty,tak pro zjištění,že základní zákony mechaniky a elektromagnetického pole vyžadují zpřesnění.

Korpuskulární teorie světla[editovat]

Je zajímavé srovnat vlnovou teorii světla s dřívějšími představami.Nejvyhraněnější byla představa,že lampa nebo jiný zdroj světla vysílá malé částice(korpuskule),které se šíří velkou rychlostí přímočaře ,dokud nedopadnou do našeho oka,na fotografickou desku nebo nějaký přístroj,jímž je možno je zjistit.

To by vysvětlovalo proč se světlo šíří přímočaře.Kdybychom předpokládali,že existují určité síly,které působí na tyto "světelné částice" kdykoliv procházejí rozhraním mezi vzduchem a sklem nebo jinými dvěma průhlednými prostředími dal by se vysvětlit lom světla.

Kdybychom například hráli kroket na hřišti,jehož jedna polovina leží výše než druhá polovina a obě jsou od sebe odděleny krátkým a dosti strmým náspem,pak každá kole vyslaná z horní poloviny hřiště by se pohybovala po dráze,která by vypadala přesně jako světelný paprsek přecházející ze vzduchu do světla.

Dynamická stabilita zkoumání přírodních zákonů[editovat]

Tuto stabilitu modeluje Perelman pomocí tužky položené na dvou prstech.Aby na nich byla dynamicky stabilní,musí se vůči tužce pohybovat vždy jen jeden prst.

Představme si zkoumání přírodních zákonů jako tužku a zákony elektromagnetického pole jako jeden prst pod ní.Jestliže se zákony tohoto pole použily u světla a jiného záření,tak to modelujeme posunem tohoto prstu pod tužkou směrem k jeho těžišti.Tím se zvětší tření mezi ním a tužkou a prst se vůči ní zastaví.A začne se vůči ní posunovat druhý prst o který je opřena a je dále od těžiště tužky.Tímto prstem budeme modelovat korpuskulární teorii světla.Jestliže se tento prst posune k těžišti poznání(tužky) blíže než druhý prst(teorie elektromagnetického pole)začne se ten vůči tužce posouvat až se tyto obě teorie zastaví pod těžištěm tužky(poznání.

Filosofka[editovat]

Přednostka katedry filosofie na pedagogické fakultě říká,že je dobré někdy se nudit,protože je to příprava na smrt,která je nevyhnutelná.Není dobré nechat se ubavit.Ovšem zábava při dobré hře,filmu,televizní nebo rozhlasové inscenaci je dobrá,protože nás nutí k rozhovoru se sebou samými.Vše,co nás nutí k rozhovoru se sebou samými je dobré.Ona říká,že život je rozhovor.