Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Světlo

Z Wikiverzity


Jednota protikladů[editovat]

Lom světla a odraz světla,jakožto protiklady, vytváří jednotu v tom,že lomem světla lze získat čistou barvu světla a jejím odrazem lze zjisti strukturu světla-to,že světlo se skládá z vln.

Strukturu světla i jeho interferenci zkoumal již Newton.Vysvětlit dokázal pouze to prvé.

Lom světla umožňuje vidět místo bílého světla spektrum,barevný pruh hrající všemi šesti barvami duhy.Jsou to čisté barvy a Newton si uvědomil,že z nich se skládá bílé světlo.

Jestliže paprsek bílého světla dopadá šikmo na rozhraní dvou stejně průhledných prostředí,tak každá z jeho čistých barev se jinak lomí-refraktuje.

Toto oddělení čistých barev světla je nutné proto,protože prosté zákony pro světlo můžeme najít pouze pro čisté světlo,tedy jediné barvy,čili monochromatické,nikoliv pro obyčejné bílé světlo.

Lomem světla můžeme získat světlo čisté barvy.U něho můžeme zkoumat další důležitý jev světla,interferenci.Zde hraje důležitou roli odraz světla,zatím co u obyčejného bílého světla hraje důležitou roli lom světla-jeho refrakce.

U čistého světla jedné barvy hraje důležitou roli jeho odraz.Osvětlíme-li čistým světlem tenkou skleněnou destičku s dokonale rovnými plochami,spatříme při tom odraz světla se světlými a tmavými proužky.Říkáme jim proužky interferenční.Huygens a Fesnel prokázali,že se tyto proužky daly očekávat,kdyby se světlo skládalo z vln.S vlnami se setkáváme vždy,kdykoliv se do nějakého rozhlehlého prostředí vnáší rozruch určitou silou zvenku.