Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Stabilita absolutna

Z Wikiverzity

Usuzování je proces,kterým z jednoho výroku odvozujeme výrok další.Správným usuzováním je možné z nepravdivého výroku odvodit výrok pravdivý.Uveďme si příklad.

Z nepravdivého výroku odmocnina ze 2 patří do Q odvoďme pravdivý výrok 2 patří do Q.

Použijme úsudek typu:

       X implikuje Y platí         výrok X:odmocnina ze 2 patří do Q
       X platí               výrok Y:2 patří do Q
       -------------------         X implikuje Y:Jestliže odmocnina ze 2 patří do Q pak 2 patří do Q.
       Y platí               Implikace je pravdivá.

Úsudek je správný,jeho závěr je pravdivý,ale jeho předpoklad:odmocnina ze 2 patří do Q je nepravdivý.

Citát ze sbírky pana Grygara[editovat]

Pan Grygar ve vědeckopopulárním pořadu Meteor na ČRO 2 řekl,že jeden fyzik řekl,že fyzika bez trochy metafyziky je nesmysl.

Hegelův problém[editovat]

Pohybují-li se všechny věci po stupňování bytí,usilují-li všechny co do bytí nižší věci o návrat do toho,co je svým bytím nejmocnější a usilují-li korelevantně k tomu všechny útvary konečného vědění o to,aby se rozpustily v čistém absolutním duchu(Fink v knížce Bytí,pravda,svět),proč není tento návrat již dávno dokončen?

Hegelova formulace[editovat]

Hegel řeší tento problém tak,že proti návratu ducha do sebe staví tendeci k sebeodcizení,k přechodu ke konečnosti,k rozdvojení. Cesta bytí je u něj protichůdná.Má dvojí směr:vzestup i sestup.Zvnitřnění i zvějšnění.Tím se stává cesta bytí dynamicky stabilní.

Hegelův teorem[editovat]

Absolutno je protikladem sebe sama.

Perelmanův model[editovat]

Ruský fyzik Grigorij Perelman řeší problém dynamické stability pomocí protisměrného pohybu prstů,na které je položena tužka.Tužka je na těch prstech s jistotou dynamicky stabilní,jestliže se ty prsty vůči ní pohybují střídavě,NIKOLIV SOČASNĚ. Obdobně u Hegela cesta bytí je protichůdná.Má dvojí smě:vzestup i sestup,zvnitřnění i zvnějšnění,čímž tato cesta zajišťuje svou stabilitu.

Střídavý pohyb prstů pod tužkou,který zajišťuje dynamickou stabilitu tužky na nich a to,že prsty se zastaví pod těžištěm tužky je umožněn tím,že tření za pohybu je menší než tření v klidu,takže pohybující se prst se posune blíže k těžišti tužky než ten,který je vůči tužce v klidu.Teprve potom se pohybový stav prstů vůči tužce vystřídá.

Těžiště ducha[editovat]

Obdobně tím,že proti návratu ducha do sebe staví Hegel tendenci ducha k odcizení,vystihuje Hegel to,že duch tímto pohybem dosáhne těžiště sebe sma.

Lemma[editovat]

Absolutno je protikladem sebe sama = absolutno je dynamicky stabilní.Oba výroky jsou ekvivalentní.

Lemma 2[editovat]

Je-li něco dynamicky stabilní,tak je to samo sobě protikladem.A naopak je-li něco protikladem sebe sama,tak je to dynamicky stabilní.

Landauv vůdčí motiv[editovat]

Náš redaktor Jan Petránek během své mise v Rusku intervievoval Landaua.Podle Jiřího Grygara dvacáté století mělo tři největší mozky:Alberta Einsteina,Landaua a Bohra.

Landau již tenkrát špatně mluvil.Jeho pani překládala jeho slova.Petránek si získal její náklonnost drobným dárkem.

Landau mu řekl,že jediné pro co má smysl žít je studovat Vesmír a chodit do cirkusu.Landau tedy proti absolutnímu řádu Vesmíru stavěl protiklad jeho samého,uvolněný chod cirkusu a z tohoto protikladu odvozoval dynamickou stabilitu svého života.

Matematika Filosofie