Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Souznění kulatin a rady Severu

Z Wikiverzity

Prakticky ve stejné době mám stejné kulatiny s Karlem Gottem.S ním je bude slavit celá naše Země.Zaslouží si to,protože se o ni velmi významně zasloužil.Se mnou bude slavit moje kulatiny pouze jeden člověk.Sousedka na mé parcele po otci.Při tom má velmi vážně nemocného svého syna a na nic se nemůže soustředit.A na mé kulatiny přece nezapomněla.

I kdyby to,že se snažím starat o svou parcelu po otci nemělo jiný smysl,než ten,že moje sousedka ,přes své starosti, ví o tom,že mám kulatiny,tak mě to stačí ke štěstí.

Soňa Červená,která snad několikrát objela celou zeměkouli říká,že člověk nemá chtít být šťastnější než je.Tak to dokáži.


Kristmann Gudmundsson v románu Jitro života vypráví zcela neliterárně,ale tím jen s větší účinností.

V tomto románu také islandský tulák,léčitel,listonoš a příležitostný vtipný malíř dává svému synovi dobré rady do života.

"Musíš vždycky ochotně vyslechnout,co mají druzí na srdci,ale nebuď příliš důvěrný a nikdy nemluv o svých záležitostech,potom si lidé myslí,že jsi chytrý a získají k tobě důvěru.Se mnou je to jiné,já jsem nejraději při všem divákem.Baví mě vidět lidi jací jsou.Proto se chovám jako šašek,neboť potom se lidé nenamáhají,aby něco skrývali.Lidé se obyčejně před bláznem a méněcenným člověkem svlékají do naha-ale ty musíš ve světě kupředu,a proto musíš chápat všecko jinak-pamatuj si,že nepoctivost je opovážlivá věc-odhalí-li j,ale chytrému může být prostředkem,aby mohl žít poctivě.-Buď vždy hodný a plný ohledů k své matce,i když se o tebe příliš nestará,dávej jí drobné dary,to dělá ženám radost.Ale nehovoř s ní nikdy o svých plánech a buď opatrný se ženami,když nyní dorůstáš.Dovedou se lehce postavit do cesty tomu,kdo chce vpřed a zničili mohého dobrého muže.Ale proto se jich nesmíš zdržovat,žena je na to,aby muži učinila život lehčí,má mu uvařit jídlo a zahřát mu lůžko.Buď vždycky čestný a chraň se zpupnosti,neboť surovost a nafoukanost jsou muži nebezpečnější než chlast a děvkaření."

"Otče řekl hoch,když otec umlkl.Proč jsi takový a tak se touláš-máš nějakou příčinu-?"

"Příčinu má hochu věru všecko,hochu."Jiné odpovědi nedostal.

Za chvilku potom otázal se Einar,co otec nosí na šňůře kolem krku.

"Je to drobná a nevinná věc-jeden z prostředků,jichž užívám,aby lidé nebyli příliš dotěrný-snad ti to jednou později ukáži.

Potom se otec se synem rozloučil a tulák táhl dál na svou "věčnou obchodní cestu",drobná,útlá postava vedla za sebou hubeného soumara.