Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Snaha fyziků

Z Wikiverzity

Vyhýbání představě[editovat]

Snahou fyziků je při formulování základních přírodních zákonů vyhýbat se představě,že určitý předmět na urřitém místě působí na nějaký předmět někde jinde.Čili vyhýbat se zákonům působení na dálku a nahrazovat je zákony pole,čili zákony změny od bodu k bodu.

Posloupnost zákonů[editovat]

Newtonův zákon všeobecné gravitace je zákonem působení na dálku.Jeho obdobou je Coulombův zákon.Je to také zákon působení na dálku,ale už má také podobu zákonů pole.

Deskové kondenzátory[editovat]

Deskové kondenzátory objasňují,jak se vlastností pole dá využít k jeho přesnému nakreslení,mapování.Nejde jenom o nějakou výhodu při řešení problémů.Nahradili jsme Coulombův zákon polem,jehož zákon říká,že je nezřídlové,nevírové a jeho siločáry vznikají a končí na nábojích.Tím jsme nahradili zákon o působení na dálku zákonem o změně pole od bodu k bodu.

Tíhnutí k dualitě[editovat]

Snahou fyzíků je tedy objevovat duality.Obdobná je ale i snaha matematiků.Z logických algeber se ujala Booleova algebra.Booleova algebra ja založena na duálních výrazech.V Booleově algebře platí princip duality zcela obecně.Každé rovnosti dvou výrazů přísluší rovnost výrazů,které jsou k nim dualní ve smyslu transformace:

  • 0→1
  • 1→0
  • +→×
  • ×→+

Dualita lásky[editovat]

Magdalena Šrolerová v klubu Junior na ČRo2 v pořadu pro dětí řekla,že síla je stejně důležitá jako láska.

Fyzika Filosofie