Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Severská prosa

Z Wikiverzity

Volný pád[editovat]

Uvažujme volný pád tělesa gravitační silou při zanedbání odporu vzduchu.Ptejme se,jaký je poměr rychlosti toho pádu ku jeho době resp dráze.Protože na těleso působí jediná síla,tak podle Newtonova zákona bude pád tělesa rovnoměrně zrychlený,tedy s konstantním zrychlením g.Platí:

            g=v/t = 1/2 v na druhou/s

v je rychlost pádu,t je jeho doba a s je jeho dráha.

Čili rychlost pádu bude přímo úměrná době pádu.Čili stejnému přírůstku doby pádu odpovídá stejný přírůstek rychlosti pádu.

A rovněž polovina čtverce rychlosti pádu bude přímo úměrná dráze pádu.Čili stejnému přírůstku dráhy pádu bude odpovídat stejný přírůstek polovičního čtverce rychlosti pádu.

Ptejme se nyní,jak při stejné dráze pádu závisí přírůstek rychlosti tělesa na této dráze na počáteční vstupní rychlosti tělesa na tuto dráhu.Čím menší je tato vstupní rychlost,tím více se zvětší pádem po stejné dráze rychlost tělesa.

Čili s čím větší výšky nad uvažovaným úsekem dráhy padá těleso,tím méně se zvětší rychlost toho tělesa při pádu po té uvažované dráze.

Neboli jestliže padají dvě tělesa z různých výšek po stejném úseku dráhy,tak tělesu padajícímu z větší výšky se méně zvětší jeho rychlost po proběhnutí stejného úseku dráhy.

Poznatek[editovat]

Ukazuje se,že někdy více je méně.Jako třeba když padají dvě ,třeba různá tělesa,z různý výšek,tak na stejném úseku dráhy,menší přírůstek rychlosti docílí těleso,které padá z větší výšky.

Severský spisovatel[editovat]

Kristmann Gudmundsson je typickým seveřanem.Jeho kniha Jaro života je dramatickou návštěvou opuštěného Islandu,kde jak boj o živobytí,tak touha po lidském štěstí,po lásce naráží na nelítostný osud.

Boj o chléb je tu každodenně heroický,výpravy rybářů jsou každodenně ohrožovány záludným mořem a děsivé zimy jim mrzačí údy.

Motto[editovat]

Motto tohoto románu zní:Smrt číhá na heroického člověka právě v okamžiku,kdy mu svítá jitro života.Zde přece také více může být méně.