Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Síla a energie

Z Wikiverzity

Vynikající vědec R.E.Peierls,žák Nielse Bohra říká,že si v životě pleteme dva základní pojmy,sílu a energii i když je mezi nimi důležitý rozdíl.

Zatímco sílu můžeme ztratit i získat,energii ne.Tu můžeme pouze přeměňovat,protože ztrátě se brání.Dobře je to vidět u samoindukce.

Elektromagnetická indukce je důležitá i u procesů probíhajících v jediné cívce.Uvažujme obvod tvořený cívkou,vypínačem a baterií.

Zapneme-li vypínač,cívkou bude protékat proud a vytvoří magnetické pole s charakteristickými siločarami procházejícími závity cívky.

Přerušíme-li proud vypínačem,proud přestane protékat a pole začne mizet.Dojde přitom ve velmi krátkém čase k velké změně magnetického toku.Jak to vyžaduje zákon elektromagnetické indukce,,vznikne v drátě cívky velmi silné elektrické pole a tedy i velká elektromotorická síla,která obvykle stačí,aby přenesla náboj přes vzduchovou mezeru vypínače,což se projeví viditelnou jiskrou.

Indukce elektromotorické síly v cívce vyvolaná magnetickým polem proudu,který jí protéká se nazývá "samoindukce".

Je užitečné podívat se na samoindukci ještě z jiného hlediska.V elektrickém a magnetickém poli je nahromaděna určitá energie.Proto v cívce,která vytvořila intenzivní magnetické pole je rovněž značné množství magnetické energie,dokud jí prochází proud.

Tato nashromážděná energie nemůže být zničena,může být pouze přeměněna v jinou formu energie.

Proto,když přerušíme obvod v některé jiné části naší soustavy,musí být vykonána práce.Viditelná jiskra velmi jasně ukazuje,kde k tomu dochází.Její světlo svědčí o tom,že se vzduch ve vzduchové mezeře vypínače silně zahřál,takže tento proces je možné charakterizovat jako přeměnu magnetické energie na teplo.

Velký setrvačník jako cívka[editovat]

MAGNETICKÁ ENERGIE CÍVKY SE TEDY SNAŽÍ ZABRÁNIT TOMU,ABY PROUD ZMIZEL,PODOBNĚ,JAKO KINETICKÁ ENERGIE VELKÉHO SETRVAČNÍKU SE SNAŽÍ UDRŽET JEJ V ROTAČNÍM POHYBU.

FYZIKA FILOSOFIE