Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Rozšířená samoindukce

Z Wikiverzity

Samoindukce[editovat]

Uvažujme elektrický obvod pouze se třemi prvky:baterii,vypínačem a cívkou.Zapneme-li vypínač,tak elektrický proud vytvoří magnetické pole,které prochází cívkou.Vypneme-li vypínač,rychlá změna magnetického pole procházejícího cívkou vytvoří silné elektrické pole v drátě cívky,které v tomto drátě vytvoří silný elektrický proud,který přenese elektrický náboj přes mezeru vypínače.Tento děj se nazývá samoindukce.

Dualita samoindukce[editovat]

Samoindukce je základní přírodní děj a proto musí nutně probíhat duálně.Současně s popsaným dějem probíhá ještě jeden děj.Souvisí s tím,že jako elektrické pole obsahuje elektrickou energii,tak i magnetické pole obsahuje zase magnetickou energii,která v souhlase se zákonem zachování energie při samoindukci nemůže zaniknout,ale musí se změnit v nějakou jinou formu energie v nějakém místě systému.

Proto když přerušíme obvod,v některém jiném místě soustavy musí být vykonána práce.Viditelná jiskra velmi jasně ukazuje kde k tomu došlo.Její světlo svědčí o tom,že vzduch v mezeře vypínače se velmi silně zahřál.Tento proces můžeme charakterizovat jako přeměnu magnetické energie cívky v teplo.Magnetická energie cívky se snaží zabránit,aby proud zmizel.Obdobně jako kinetická energie setrvačniku se snaží se snaží udržet jej v rotačním pohybu.Proto jeho reakce na náhlé zastavení může být velmi prudká.

Humánní samoindukce[editovat]

Nedávno jsem měl vážný úraz.Vůbec jsem nevěděl,co se mnou bude.Nikoho jsem neměl.Náhodou jsem si vzpomněl na jednu paní,se kterou jsem ale neměl žádné bližší kontakty.Podařilo se mi jí zavolat.Okamžitě přijela a tři dni se o mne starala.Vůbec nic si ode mne nevzala.Pak ale náhle řekla dost.Dál se o sebe budete starat sám.Plně jsem ji chápal.Další pomoc by ohrozila ji samotnou.

Shodou okolností v témže období jeden muž mi poskytl odvoz vozem ve chvílích pro mne velmi svízelných.Odmítl rovněž jakoukoliv odměnu.Řekl,že to dělá proto,aby udělal dobrý skutek.Pak mi ale také náhle přestal pomáhat.Opět jsem ho chápal.Další pomáhání by již ohrožovalo jeho samotného.

Jako proud vytvoří v cívce magnetické pole,tak zřejmě obdobně dobré skutky v těchto lidech vytvoří jisté pole dobra.Toto pole dobra musí ale také obsahovat jistou energii dobra.A když tito lidé náhle přestanou dělat dobré skutky,tak tato energie dobra nemůže zaniknout.Pouze se může přeměnit.

Jan Amos Komenský[editovat]

Jan Amos Komenský hledal dvě věci:perpeetum mobile a ráj srdce.Třeba tyto dvě věci spolu souvisí.Energie dobra nemůže zaniknout.To souvisí s tím, že neexistuje perpeetum mobile.Tato energie se může pouze přeměnit.Třeba se právě přeměňuje v ráj srdce.