Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Relativita pohybu

Z Wikiverzity

Charakter jsoucna[editovat]

Kolem nás je mnoho zajímavých, někdy až fascinujících věcí. Přitom každého může fascinovat něco jiného. Mého otce třeba fascinovalo, že rodiče dokáží uživit osm dětí, ale osm dětí nedokáže uživit jedny rodiče. V Římě vedli na popravu jednoho filosofa a ten řekl: „To jsem ještě nezažil, to bude zajímavé.“ Monsigneura Malého fascinuje, že jsme koneční a společenští. Mne fascinuje, jak jsem měl úžasné rodiče a také mne fascinuje, že vnější síla působí obdobně na pohyb tělesa i na plynutí jeho času. Oboje totiž absolutizuje.

Tělesa a čas[editovat]

Jestliže na hmotné těleso nepůsobí síla, tak jeho pohyb není absolutní. Je to těleso v pohybu nebo v klidu? Nevíme. Může se pohybovat rovnoměrně přímočaře. A potom když z tohoto tělesa pozorujeme těleso, které bylo v klidu, tak toto těleso se nyní bude pohybovat rovnoměrně přímočaře a těleso ze kterého pozorujeme, bude v klidu.

Jestliže ale na těleso působí vnější síla, tak jeho pohyb se stává absolutním, zrychleným, zakřiveným nebo oboje.

Pohyb rakety[editovat]

Jestliže z rakety, která se rovnoměrně přímočaře pohybuje, pozorujeme Zemi, tak zase Země se bude rovnoměrně přímočaře pohybovat a raketa bude v klidu. Jestliže se ale raketa bude vůči Zemi pohybovat zrychleně nebo zakřiveně nebo oboje a budeme z ní pozorovat Zemi, tak rozhodně nezjistíme, že Země se pohybuje zrychleně nebo zakřiveně a raketa je v klidu. POHYB RAKETY BUDE ABSOLUTNÍ. Obdobně je to s časem.

Plynutí času[editovat]

Jestliže ze Země zjistíme, že raketa se pohybuje rovnoměrně přímočaře a že se na ní zpomaluje čas, tedy pohybuje se rychlostmi blížícími se rychlosti světla, tak když z této rakety budeme pozorovat Zemi, tak zjistíme, že zase Země se pohybuje rovnoměrně přímočaře rychlostmi blížícími se rychlosti světla a na ní se zpomaluje čas.

Absolutnost pohybu tělesa a absolutnost plynutí času[editovat]

Jestliže na pohyb tělesa působí vnější síla, tak jeho pohyb je absolutní. Obdobně, jestliže na plynutí času působí síla, tak jeho zpoždění je také absolutní.

Jestliže se raketa bude pohybovat zakřiveně rychlostí blízkou rychlostí světla, tak, že vylétne ze Země a opět se na Zemi vrátí, tak bude nejen na raketu, ale i na čas na ní působit odstředivá síla a proto jak pohyb rakety, tak zpoždění času na ní bude absolutní. Kdyby při startu rakety ze Země byly hodiny na raketě i na Zemi synchronizovány, tak při návratu rakety na Zemi bude možné oboje hodiny položit vedle sebe a porovnat je. A proto zpoždění hodin z rakety bude absolutní.

Zrychlený nebo zakřivený pohyb tělesa je absolutní, protože je způsobený silou. A jestliže se na tomto tělese vlivem jeho rychlosti zpomaluje čas, tak i toto zpožděni je absolutní, protože i na něj působila ta odstředivá sila.

Každé těleso má svůj vlastní čas a síla, která působí na to těleso, působí i na jeho čas. Jestliže rychlost tělesa způsobí zpomalení jeho času, tak toto zpomalení bude v tomto případě absolutní.

Relativnost pohybu tělesa i plynutí času na něm je způsobeno tím, že ani na to těleso a tím tedy ani na jeho čas nepůsobí vnější síla.