Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Porovnání 2

Z Wikiverzity

Pokračování článku Porovnání

Vědecká společnost[editovat]

Anglická vědecká společnost vytyčila krédo:Nic než pokus.Zkusme porovnat tento postup s axiomatickým přístupem v Booleově algebře.Vyberme si k tomu třeba tuto krátkou pasáž z mechaniky:

Základním pojmem mechaniky i infinitezimálního počtu je pojem: rychlost změny.Třeba rychlost změny rychlosti je zrychlení.Nebo rychlost změny impulsu předmětu je rovna hmotě předmětu násobené rychlostí zmšny rychlosti předmětu,čili jeho zrychlením,což se právě rovná síle působící na předmět podle druhého Newtonova zákona.

Tedy síla působící na předmět se rovná rychlosti změny impulsu předmětu.A protože podle třetího Newtonova zákona působí-li předmět A silou na předmět B,tak předmět B působí zase stejně velkou,ale opačnou silou na předmět A.Z čehož plyne, že v každém okamžiku se impuls tělesa B mění o stejnou,ale opačnou velikost než se mění impuls tělesa A.Z toho vyplývá zákon zachování impulsu soustavy těles na něž nepůsobí žádná vnější síla.

Základ[editovat]

Tedy jak u mechaniky tak u Booleovy algebry základem je,že se vždy odpichujeme od něčeho základního, nějakéjho základu.Základ od kterého se odpichujeme u Booleovy algebry je formální pojímání jejích axiomů,což umožňuje její široké aplikace.Základem od kterého se odpichjeme v mechanice i v infinitezimálním počtu je pojem rychlost změny.Tento pojem umožňuje v obou jmenovaných oborech také široké aplikace.

Matematika Fyzika