Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Pole neměnlivá a měnlivá 2

Z Wikiverzity

Generátor[editovat]

Faradayův princip říká,pohybuje-li se smyčka drátu v neměnlivém magnetickém poli,bude jí protékat proud.Intenzita tohoto proudu bude úměrná rychlosti změny magnetického toku(počtu siločar)procházejících smyčkou.

Budeme-li mít opět něměnlivé svislé mpole působící v jednom smyslu,a v něm bude smyčka drátu otočná kolem osy kolmé na směr toho mpole,tak bude-li vnější síla tou smyčkou otáčet,tak jí bude protékat proud,protože se bude měnit počet siločar procházejících tou smyčkou.

Bude-li vnější síla otáčet tou smyčkou z jedné svislé polohy do druhé,tak bude smyčkou v jednom směru vůči smyčce procházet měnící se počet siločar a cívkou proto bude procházet proud měnící se velikosti v jednom směru.

Jestliže vnější síla bude přetáčet smyčku v jednom směru do druhé svislé polohy,tak jí bude opět procházet měnící se počet siločar,ale tentokrát v opačném směru(smyslu) vůči smyčce a tou bude také protékat proud měnící se velikosti,ale v opačném směru.

Bude-li se v každé svislé poloze smyčky měnit směr odebírání proudu z ni,tak z ní bude vycházet proud stále ve stejném směru.A současně se bude měnit mechanická energie na energii elektrickou.

Změna funkce smyčky[editovat]

Z Faradayova principu rovněž vyplývá,že bude-li smyčka drátu stát v měnlivém mpoli,tak jí rovněž bude procházet proud,ale ve stejném směru.

Nebude sice při tom docházet k přeměně energií,,ale za to se bude konat práce.Kolem smyčky vznikne vírové elektrické pole,které bude mít cirkulaci.Pole bude při přenášení zkušebního náboje po uzavřené dráze konat práci.

Lemma[editovat]

Zatím co něměnlivé magnetické pole může přeměňovat energie,měnlivé magnetické pole může konat práci.

Vyšší síla[editovat]

Počítač porazil jednoho Jihokorejce,mistra světa v nejsložitější hře Go,pocházející z Číny.Ten Jihokorejec z toho byl v šoku.Řekl,že on zná část Vesmíru,ten počítač ale zná Vesmír celý.

Programátoři toho docílili tím,že ten počítač nechali hrát proti sobě samému a současně se při tom zdokonalovat.

Můj názor je,že obdobně Milující Vyšší Síla se obdobně chová i vůči nám.Nechává nás,abychom sami sebe zdokonalovali. Fyzika Filosofie