Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Pole neměnlivá a měnlivá

Z Wikiverzity

Pole něměnlivá[editovat]

Jestliže jsou v prostoru něměnlivá magnetická pole,tak elektrická pole jsou tam nevírová,to znamená,že při přenášení zkušebního náboje po uzavřené dráze se nevykoná žádná práce.Čili síly na uzavřené smyčce nemají cirkulaci a jsou tedy konzervativní.

Avšak zároveň neměnlivé magnetické pole umožňuje obousměrnou přeměnu energií:elektrické a mechanické.

Elektromotor[editovat]

Uvažujme,že v neměnlivém magnetickém poli je drátová smyčka otočná kolem osy kolmé na směr magnetického pole.

Dále uvažujme,že směr tohoto mpole je svislý.V tomto svislém směru může pole působit ve dvou smyslech.Obdobně smyčkou ve vodorovné poloze může proud protékat ve dvou směrech.

Princip[editovat]

Předpokládejme,že určitému smyslu působení mpole konvenuje určitý směr protékání proudu smyčkou ve vodorovné poloze.Jestliže tedy smyčkou ve vodorovné poloze bude protékat proud směrem,který nekonvenuje danému smyslu působení mpole,tak to pole se bude snažit přetočit smyčku do opačné vodorovné polohy a tím změnit směr,kterým jí protéká proud.A proud v tom směru jž bude konvenovat danému smyslu působení pole.

Opačné polohy[editovat]

Tedy každým přetočením smyčky do opačné vodorovné polohy se v ní změní směr protékaného proudu.

Vnější síla[editovat]

Jestliže v každé vodorovné poloze smyčky změní vnější síla směr protékání proudu smyčkou,tak vlivem setrvačnosti smyčky bude mpole otáčet smyčkou stále ve stejném směru.

Doběhnuté mpole[editovat]

Mpole přetočí smyčku tak,aby jí protékal proud směrem,který mu konvenuje.Jestliže ale vnější síla pak přemění směr proudu v cívce do směru,který mpoli nekonvenuje,tak mpole opět přetočí smyčku do polohy,aby jí zase protékal proud,který mpoli konvenuje . Newtonův princp akce a reakce jsme nahradili principem konvenuje,nekonvenuje mpoli.Avšak princip setrvačnosti jsme ničím nahradit nedokázali.Je to tedy silnější základní zákon než ten princip Newtonův.Princip setrvačnosti vyplývá z Galileiho principu relativity.Ten říká,že z každého rovnoměrně a přímočaře se pohybujícího tělesa pozorujeme stejné zákony pohybu.

Fyzika Filosofie