Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Poesiomaty a hvězdomaty

Z Wikiverzity

V poesiomatech si člověk může vybrat nějakého básníka a v jeho podání uslyší nějaký úryvek z jeho poesie.

Na obloze ve ,hvězdomatu, si zase člověk může vybrat nějakou hvězdu a pozorovat ji.

Pan Sobotka[editovat]

Šéfredaktor Magazinu Meteor na ČRo 2, pan Sobotka říkal,10.12.2016,že jenom v naší galaxii je 200 miliard hvězd.Přitom některé jejich druhy jsou tak exotické,až to překvapuje samotné astronomy.Byly objeveny magnetické hvězdy,které neznámá síla roztáčí a zase brzdí.Tyto hvězdy navíc na sobě mají barevné skvrny.

Doc.Oliva[editovat]

Na ČRo 2,rovněž jazykovědec Doc.Oliva,ředitel Ústavu pro jazyk český,s panem Rosákem, vysvětlovali,na dotaz jednoho posluchače,jaký je rozdíl mezi verše a rýmem.

Jak slovo verš,tak slovo versus,které známe ze sportovní terminologie,např.ve rčení Sparta versus Slavie,má základ ve slově versó,známém již v základu jazyků indoevropských,které tvoří jazyky slovanské,germánské a románské.Slovo versó znamenalo otáčení něčeho v jednom i druhém směru. Bylo to odvozeno zřejmě od vyorávání grázd na poli.Dvěma brázdami po sobě následujícími obracíme hlínu vždy na opačnou stranu.

V literárním významu verš znamená řádek strukturovaného textu.Tedy nikoliv řádek textu nějakého románu s příběhem,ale třeba řádek žalmu z Bible.Naopak slovo rým znamená pravidelné zakončování veršů.

Tedy stránku básně můžeme ,při troše fantazie,přirovnat k dobře zoranému poli.

A při troše fantazie ji také můžeme srovnat s magnetickou hvězdou,kterou neznámá síla roztáčí a zase zpomaluje.To by nám mohlo představovat verše básně a její rýmy by nám zase mohly znázorňovat barevná skvrny na té hvězdě.

Jack London[editovat]

V knížce Tulák po hvězdách Jack London píše,že život je ohnivé vlákno procházející všemi formami hmoty.

Člen učené společnosti české[editovat]

Jeden člen Učené společnosti české řekl,že na přírodě ho nejvíce překvapuje,že se řídí lidským výmyslem,matematikou.Zřejmě i tvoření je ohnivé vlákno,které prochází nejen všemi formami hmoty,ale i duchovna.Všimněme se,např.že i matematické důkazy vykazují určité rysy "verše",protisměrnosti.

Protisměrnost matematických důkazů[editovat]

Matematické důkazy zpravidla spočívají v důkazu implikace :X implikuje Y,Můžeme dokazovat protisměrně:

1.Přímý důkaz, Z platnosti X dokážeme platnost Y.Často dokazujeme řetězcem implikací:X implikuje Y1 implikuje Y2 implikuje Y.

2.Důkaz nepřímý,čili sporem. Dokazujeme vlastně v opačném směru.Z neplatnosti Y dokážeme platnost X.Použijeme k tomu obměnu implikace:Neg Y implikuje Neg X je obměna implikace X implikuje Y.Tu implikaci poněkud upravíme:Neg X implikuje Y má obměnu:Neg Y implikuje X.Nyní dokážeme neplatnost Y,A z toho nám vyplyne platnost X,Vlastně jsme postupovali proti směru přímého důkazu.

Důsledek[editovat]

Příčina,která některé magnetické hvězdy roztáčí a zase zpomaluje je táž jako příčina,která způsobuje,že dvě po sobě jdoucí brázdy při orání pole obrací půdu na opačné strany.Je to rovněž ta příčina,která způsobuje strukturovanost verše,způsobuje vztah označovaný versus i vztah versó označující otáčení v jednom a opačném směru.Je to rovněž táž příčina,která způsobuje protisměrnost některých matematických vztahů.Tou příčinou je to,že ohnivé vlákno tvoření prochází nejen všemi formami hmoty,ale i duchovna.

Eugen Fink[editovat]

Problém fenomenality světa nelze podle Finka řešit prostředky tradiční fenomenologie.Fink zde usiluje o samostatné a kritické vyrovnání se s fenomenologií,o stanovení jejích mezí a pokouší se pokračovat novým způsobem.

Fyzika Filosofie