Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Parametry vlny

Z Wikiverzity

Vyjádření[editovat]

Prorektor Karlovy univerzity pro vědu a výzkum, profesor Konvalinka, se takto vyjádřil k novému RNA viru: to, co o něm nevíme, je důležitější než to, co o něm víme.

To je vlastně také určitá dichotomie, dvojznačnost: vždy proti tomu, co víme, stojí něco, co nevíme.


Uvažujme lineárně, a to svisle, polarizovanou elektromagnetickou vlnu, která se pohybuje přes obdélníkový rámeček výšky l a délky 1/2lambda((půlvlnové délky).

Uvažujme okamžik, kdy přední hrana rámečku je v uzlu vlny. Jestliže maximální intenzitu magnetického pole vlny označíme H a střední hodnotu této intenzity Hm, tak magnetický tok procházející v uvedeném okamžiku rámečkem bude roven jeho ploše násobené Hm, tedy

                           1/2lambda l Hm.

Jestliže se nyní vlna posune o 1/2t(to je doba, za níž se vlna posune o svou vlnovou délku), tak ta přední hrana rámečku bude opět v uzlu vlny. Rámečkem bude nyní procházet stejný magnetický tok, ale v opačném směru.

Změna magnetického toku prošlého rámečkem během jeho posunutí o 1/2t bude tedy

                            lambda l Hm.

A největší rychlost této změny magnetického toku rámečkem bude

                            (lambda l H)/(1/2t). 

Jestliže rámeček bude ve středu tohoto pohybu, čili vlna se vůči němu posune pouze o 1 /4t, tak oběma postranicemi rámečku bude procházet největší intenzita E elektrického pole, ale na každé straně opačná. Pak cirkulace elektrického pole kolem této smyčky, rámečku, (čili práce vynaložená na přenesení jednotkového elektrického náboje podél této smyčky) bude

                            2 E l.

První indukční zákon říká, že cirkulace elektrického pole podél uzavřené smyčky je rovna rychlosti změny magnetického toku procházejícího touto smyčkou násobené 1/c. Čili dostáváme

                     2 E l = (l lambda H)/(1/2 c t)    E = lambda H/ c t.

t je čas, za který vlna projde vzdálenost rovnou jedné vlnové délce lambda. A tedy

                       lambda/t = v

je rychlost vlny. Čili máme

                        E = (v/c) H.

c je konstanta.

Pro nás důležitá část druhého indukčního zákona zní: Cirkulace magnetického pole podél uzavřené smyčky (čili práce, kterou vykonáme, když přeneseme jednotkový magnetický pól podél uzavřené smyčky), je rovna rychlosti změny elektrického toku pocházejícího touto smyčkou násobené 1/c.

Jestliže tuto část zákona aplikujeme na elektromagnetickou vlnu postupem zcela obdobným předchozímu, dostaneme:

                        H = (v/c) E.

Jestliže mají platit obě rovnice:

               E = (v/c) H    H = (v/c) E,

tak

                  E = H    v = c .

Obdobně jako elektromagnetická vlna je kombinací dvou polí, elektrického a magnetického, zřejmě i u Pandemické vlny platí, že maximální změna biologického pole se rovná maximální změně pole společensko-ekonomického.