Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Paradoxy rychlosti 4

Z Wikiverzity

Konstantnost rychlosti světla[editovat]

Vlivem konstantnosti rychlosti světla máme dva druhy relativistických efektů pohybu. Buď na pohybujících se tělesech je relativní plynutí času, např. v expresu jehož rychlost je srovnatelná s rychlostí světla. A nebo na pohybujícím se tělese je relativní rychlost jiných těles. Např. rychlost kulky vystřelené v Pendolinu, jedoucím pomalu, je jiná pro pozorovatele v Pendolinu a pro pozorovatele na nádraží.

Hraničnost rychlosti světla[editovat]

Vlivem hraničnosti rychlosti světla máme zase dva druhy dějů s tělesy. Jsou to jednak děje, při nichž změna hmoty tělesa není významná, např. při hoření uhlí, a jednak jsou to děje, při nichž změna hmoty tělesa je významná. Sem patří např. děje při srážkách atomů.

Landau/Rumer v knížce Co je teorie relativity píší, že současná fyzika zná i děje, při nichž hraje změna hmoty důležitou roli. Jsou to dějě při srážkách atomových jader, kde z jedněch jader vznikají jádra jiná.

Tak například při reakci jádra lithia s jádrem vodíku, při níž vznikají dvě jádra atomu helia se celková hmota jader změní o 1/400 své hodnoty. Tělesu musíme dodat 25 000 000 kilowatthodin, aby se jeho hmota změnila i jeden jediný gram. Z toho vyplývá, že při přeměně jednoho gramu směsi na helium se vydělí přibližně čtyřistakrát menší možství energie čili 60 000 kilowathodin.

Hle, z jednoho gramu hmoty máme šanci získat tolik energie, kolik přibližně vyráběla pražská elektrárna v Holešovicích za celý den.

Princip dvou dualit[editovat]

Konstantnost rychlosti světla způsobuje dualitu relativistických efektů pohybu tělesa. A hraničnost rychlosti světla zase způsobuje dualitu významnosti přeměny hmoty a energie při dějích s tělesy.