Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Okolí bpdů a číselné operace 3

Z Wikiverzity


Věra Chytilová[editovat]

Co řeknete nahlas už není vaše.

Parašutisté a Jan Masaryk[editovat]

Pracovníci na jedné patologii chystali záchranu parašutistů skrývajících se v pravoslavném kostele v Reslově ulici.Mělo pro ně přijet pohřební auto a odvézt je.Když tam ale přijelo,tak tam už ale ,bohužel, byly německé jednotky.

Na tu patologii přišla za jedním pracovníkem jeho mladá příbuzná.Zrovna tam ležel Jan Masaryk.Ten pracovník přikryl jeho intimní místa a ukázal jí na jeho nehty.Byla za nimi omítka.Řekl té své mladé příbuzné,že viděl mnoho sebevrahů,ale nikdo neměl omítku za nehty.

Cvičení 1[editovat]

Dokažme,že ke každému M nerovnajícím se 0,existuje okolí W bodu M a takové c větší 0,že pro všechna x patřících do W platí /x/ rovno větší c.

Pro M větší 0 položme

                W=(M/2 - M,M plus M/2) c = M/2

Platí x patří do W implikuje x = /x/ větší M/2 = c. Pro M menší 0 položme

                W = (M/2 plus M,M - M/2),c = /M/2
                x patří do W implikuje /x/větší/M/2/ = c.

Cvičení 2[editovat]

Dokažme:k libovolnému bodu M nerovným 0 a libovolnému okolí V bodu 1/M existuje takové okolí W1 bodu M,že pro všechna x patřících do R platí implikace x patří do W1 implikuje 1/x patří do V.

Použijme vztahu

                 /1/x - 1/M/ =( /x - M/) / /M//X/ rovno menší(/x -M/) / /M/ c
                 
Jestliže V má poloměr r,položme W s poloměrem r . /M/ . c.

Potom              /1/x - 1/M / menší (r/M/c)/ /M/c = r.

Tedy               1/x patří do V.

===Posloupnost==
Newton zemřel 100 lot po smrti Galileiho.Steeve Hooking zemřel 300 let po smrti Galileiho.Hooking vypočítal,že stacionární Vesmír je nesmysl.Jeden ukrajinský astronom řekl,že Vesmír je výbuch a že v něm pořád jsme.

[Matematika] [Filosofie]