Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Odvrácená tvář Vesmíru 2

Z Wikiverzity

Implikace[editovat]

Jestliže platí obě implikace o Vesmíru uvedené v předchozím článku,tak platí i jejich negace,která zní:

Nelze současně pozorovat rozpínání Vesmíru a plynutí času různými směry.


Kdyby se tedy zastavilo rozpínání Vesmíru,tak by zřejmě i přestal plynout čas pouze jedním směrem.

Toto pozorovat nelze,ale jiné věci pozorovat lze.

Spisovatel Vávra[editovat]

Spisovatel Jaroslav R. Vávra ve své knížce Zastřená tvář Afriky má určité pozorování v kapitole

              8.Libické ženy-Sibylly

Nejen tato vůdkyně z konce 7.století po Kr.,která roku 696 našeho letopočtu zničila čtyřicetitisícovou armádu Arabů, kteří před tím hladce dobyli Tripolisu,ale již Vergiliův verš z Aeneidy,v němž básník zpívá o zemi Massylů,sousedící s Rifem nám mluví o tom,co nám slavný dějepisec Berberstva Ibn Chaldůn v rozhořčení pravověrného Musulmana vypravuje takto:"Lidé z Rifu jsou velmi nakloněni falešným prorokům a magii.Od několika šejchů z Maghregu/myšleno Maroko/jsem se dozvěděl,že se tam magií a prorokováním zabývají hlavně mladé ženy.Mají prý zvláštní moc,že mohou k sobě přitahovat ducha některého souhvězdí,na které si jen pomyslí,a splývají s ním,když si ho ochočily.Tak nabývají moci nad živými."

Souhvězdí a ženy[editovat]

Wolff vysvětluje tuto pasáž z Ibn Chaldůna:"Je příznačné,že to,co ze souhvězdí tyto ženy přičarovaly,ze souhvězdí čili těchto po nočním nebi rozvěšených lamp zemřelých,je duch jejich kmenových předků.Když později náboženství zavrhla tento kult předků ztratila se činnost těchto věštkyň v mlze,-stávají se jako u nás-retrospektivně čarodějkami.Na mnohých místech pouště nalezneme po nich pomátky.V písních Ahaggarů/Tuaregů z pohoří Ahaggaru/je bezpočet podobných zmínek."

Duch libického genia[editovat]

Wolffovi se zdá dále,že v Sibylle-věštkyni-vůbec se ztělesňuje nejvznešenšjší rys libického genia a že Medea,Kirké,Kalypso jsou jen jejich nejpopulárnějšími reprezentkami.

Uléhání na hrob[editovat]

Říman Pomponius Mela konstatuje v díle "Afrika vnitřní"/kap.9/ "Audžilové neuznávají jiných božstev kromě duše mrtvých.Přísahají při nich a dotazují se jich jako orakulů.Když jim vysvětlili svou otázku,uléhají na některý z hrobů a ve snu jejim dána odpověď.

Vzdálení od rodiny[editovat]

Podnes tento magismus opakují targické ženy:Je-li Tuareg dlouho vzdálen od rodiny a rodina o něm nemá zpráv,žena se co nejlépe oblékne,vyzdobí a přenocuje u některé staré mohyly,zaklínajíc ducha,aby jí podal zprávu o manželově osudu.Zalíbí-li se duchovi,jejž si Tuaregové představují v lidské podobě,poví jí podrobně o všem,co se událo,právě děje daleko na výpravě,jíž se účastní její manžel či milenec.Nad každou pochybnost počestní učenci nesčetněkrát v odborně literatuře opakují,že navrátí-li se šťastný muž do domácího stanu,souhlasí vždy jeho líčení s tímto duchovým zpravodajstvím.

Moderní cestovatelé[editovat]

Texty Pomponia Mely,Ibn Chaldůna prostě sohlasí navlas s tím,co nám dosvědčůjí moderní cestovatelé centrální Saharou o Tuarezích,totiž, jejich ženách,a konečně Damia,dcera Tabety,vůdkyně a pak královna z Aures náležela k nim.Četl jsem tvrzení že v Delfách na trojnožce sedávaly LIBYCKÉ VĚŠTKYNĚ,o libyckém původu věštek v slavné antické oase Ammonově pak nemůže být vůbec žádného sporu.

Závěr[editovat]

Z toho si odvodíme závěr,že berberské plemeno dodává nejen svým kmenům,ale i světovému dějepisu nejkvalitnější věštkyně,o jejich inteligenci a intuitivních předpokladech není zapotřebí pochybovat.

Fyzika Filosofie