Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Odvrácená tvář Vesmíru

Z Wikiverzity

Velký třesk nebyl explozí,ta má svůj střed a tlačí na vnější prostředí které rozpínání zastaví.Vesmír vznikl sice z jediného bodu,ale žádné vnější prostředí nemá.Na počátku byla hmota velmi teplá a tak hustá,že byla neprůhledná.Žádné hvězdy neexistovaly.

Představa[editovat]

Velký třesk si lze představit spíše jako kynutí těsta s rozinkami.Rozinky se při kynutí od sebe rozpínají na všechny strany a tak si nepřekážejí.Čím jsou od nás galaxie vzdálenější a tedy tím blíže časově Velkému třesku,tím se od sebe vzdalují rychleji.

Název[editovat]

Ve zbytku světa se pro vznik Vesmíru z jediného bodu ujal název Big Ben.U nás název Velký třesk vymyslel pan Grygar,zřejmě když překládal knížku Příroda.Byly činěny pokusy vymyslet název lepší,ale byly neúspěšné.Název Big Ben vymysleli, paradoxně, odpůrci vzniku Vesmíru z jediného bodu.Žijeme ve světě paradoxů,který je rovněž bez hranic.

Struktura[editovat]

Náš Vesmír nemá střed ani hranici.V každém svém bodě se rozpíná do všech stran,tedy i v bodech na své hranici by se rozpínal do všech stran.Odborník v Meteoru na ČRo 2 dne 6.a 13.5.2017 též řekl,že ve Vesmíru působí dva druhy sil,interakcí.Jsou to jednak síly působící na krátké vzdálenosti,jsou dvě silná a slabá interakce a jedna síla působící na dlouhou vzdálenost,gravitace.Působí pouze " k sobě ".Hmoty se pouze přitahují,alespoň se to donedávna myslelo,uvedl onen odborník.Jenomže po té co se rozpínání Vesmíru zrychlilo,převládl názor,že existuje i hmota,která působí i "od sebe"a rozpínání Vesmíru zrychluje.Možná,že je to právě ta temná hmota,kterou astronomové zjišťují ve velké vzdálenosti od nás,čili časově blízko Velkému třesku.

Počátek[editovat]

Opět další paradox.Vesmír sice nemá svůj střed,ale má svůj počátek v čase.Když Vesmír vznikl rozpínáním do všech stran z jediného bodu,tak současně vznikl i čas,ale plyne pouze jedním směrem,vpřed,Pan Grygar přirovnává vznik času např.k Jižnímu pólu na Zeměkouli.Z něj také všechny poledníky vedou pouze jedním směrem,na sever.Pan Grygar říká také ,že z každého budu na Zeměkouli lze jít různými směry,vyjma bodů na pólu.

Pan Grygar rovněž říká,že vznik Vesmíru je jediná událost,které nic nepředcházelo.Každé jiné události něco předchází.Např.dříve než šel do rozhlasu,musel vystudovat vysokou školu.Před tím musel vystudovat střední školu atd.

Obměna[editovat]

Zkusme základní charakteristické vlastnosti našeho Vesmíru vyjádřit implicitně.Dostaneme implikaci:

Jestliže Vesmír nemá střed svého prostoru a v každém svém bodu se rozpíná do všech stran a nemá ani hranice svého prostoru,tak pak jeho čas má počátek a plyne pouze jedním směrem.

Udělejme obměnu této implikace.Dostaneme implikaci:

Jestliže čas Vesmíru nemá počátek a neplyne pouze jedním směrem.tak prostor Vesmíru má střed,nerozpíná se do všech stran a má hranici.

Obě tyto implikace mají stejnou pravdivostní hodnotu.Tedy buď obě tyto implikace platí nebo obě neplatí.Jestliže obě tyto implikace platí,tak by to mohlo mnohé věci stavět do jiného světla.

Fyzika Filosofie