Přeskočit na obsah

Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Obdoba duše a Vesmíru

Z Wikiverzity

Reakce na dva pořady Meteoru na ČRo2.

Dvě tváře Vesmíru[editovat]

Z veškerých astronomických pozorování vyplývá,že prostor Vesmíru je nekonečný a v každém svém bodě se rozpíná a jeho čas plyne pouze vpřed a má pouze jeden počátek,který nazýváme Velkým třeskem podle pana Grygara.Je tedy předpoklad,že platí implikace:Jestliže prostor Vesmíru je nekonečný a v každém svém bodě se rozpíná,tak jeho čas má jediný počátek a plyne pouze jedním směrem.Obměnou této implikace je tato implikace:Jestliže čas nemá pouze jeden počátek a neplyne pouze jedním směrem,tak prostor Vesmíru není nekonečný a nerozpíná se v každém bodě.

Obě tyto implikace mají stejnou pravdivostní hodnotu.Buď obě platí nebo obě neplatí.

Dvě tváře duše[editovat]

Rovněž bylo jasně prokázáno,že duše souvisí s nervovou soustavou.Rovněž je známo,že třeba nedostatek jódu snižuje činnost štítné žlázy,jejíž hormony umožňují třeba uplatňování dalších důležitých hormonů.Na základě těchto a dalších poznatků převládl názor vědců ,interpretovaný v jednom pořadu Meteor na ČRo2,že vlastně duše je Mendělejevova periodická tabulka prvků,bez níž by duše nemohla existovat.

Komplexnost pohledu[editovat]

Je pravda,že bez prvků Mendělejevovy periodické soustavy prvků by duše nemohla existovat,ale nelze opomíjet v jakém Vesmíru duše z těchto prvků vznikla,že to bylo ve Vesmíru,jehož prostor je nekonečný.v každém bodě se rozpíná a jeho čas má jediný počátek a plyne pouze vpřed.

Otázka[editovat]

Naskýtá se otázka,zda platí implikace:Jestliže Mendělejevova periodická tabulky tvoří duši,tak Vesmír má nekonečný prostor rozpínající se v každém bodě a jeho čas má jediný počátek a plyne pouze vpřed.Obměnou této implikace je implikace:Jestliže Vesmír není nekonečný,nerozpíná se v každém bodě,jeho čas nemá jediný počátek a neplyne pouze jedním směrem ,tak Mendělejevova periodická soustava prvků netvoří duši.

Obě implikace mají stejnou pravdivostní hodnotu a buď obě platí nebo obě neplatí.

To by mohlo vést k úvaze,že smrtí člověka duše nekončí,ale pouze přestává být Mendělejevovou soustavou prvků.

Předpoklad[editovat]

Jak Vesmír má dvě tváře,z nichž jednu tvoří nekonečný,v každém bodě se rozpínající prostor,jehož čas má jediný počátek a plyne pouze vpřed a druhou jeho tvář tvoří konečný prostor,který se v každém bodě nerozpíná,s časem,který nemá jediný počátek a neplyne pouze jedním směrem,tak i duše má dvě tváře.Jednu z nich tvoří Mendělejevova soustava prvků a druhá jeho tvář,v sobě krývá tajemství.

Fyzika Filosofie