Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Newton a Faraday 3

Z Wikiverzity

Neexistují-li v prostoru proměnlivá magnetická pole,elektrické pole je nevírové.

V opačném případě se cirkulace intenzity elektrického pole po uzavřené smyčce rovná rychlosti změny magnetického toku procházejícího smyčkou násobené výrazem 1/c.

Je to proto,protože cirkulace je práce,kterou intenzita vykoná při přenesení jednotkového náboje podél smyčky.Práce síly na určité dráze je rovna síle(nyní je to intenzita) násobené délkou této dráhy(nyní smyčky).INTENZITA RE RYCHLOST ZMĚNY MAGNETICKÉHO TOKU SMYČKOU dělená součinem délky smyčky a konstanty c.Vynásobíme li tento zlomek délkou smyčky,ty délky se nám vykrátí a dostaneme skutečně,že cirkulace je rychlost změny magnetického toku smyčkou násobená výrazem 1/c.

TEDY CIRKULACE PODÉL SMYČKY V PROMĚNLIVÉM MAGNETICKÉM POLI NEZÁVISÍ NA DÉLCE SMYČKY.

Měnícího se magnetického toku uzavřenou smyčkou lze docílit i tak,že ta smyčka se bude v něměnném magnetickém poli pohybovat.Otáčivého pohybu smyčky v tom poli se využívá u generátoru elektrického proudu.Jeho princip si lze představit takto:

Rychlost změny magnetického toku smyčkou se rovná rychlosti změny počtu siločar procházejících snyčkou.Smyčka otáčející se v neměnlivém magnetickém poli může tvořit uzavřenou cívku navinutou na obdélníkový otočný rám.Představme si,že je ve svislém něměnlivém magnetickém poli,je ve svislé poloze a vnější síla jí rovnoměrně otáčí v jednom směru.Během otočení do opačné svislé polohy jí bude procházet neměnící se magnetický tok v opačném směru a bude tedy v cívce indukovat také proud v opačném směru.

Největší počet siločar, a zárověň nejrychleji se měnící, bude cívkou procházet,když bude ve vodorovné poloze a tehdy jí při tom poteče také největší proud.Když cívka bude ve svislé poloze,bude jí protínat nulový počet siločar a poteče jí také nulový proud.

Při přetočení do opačné,tedy, původní polohy se bude vše opakovat.

Okruh cívky generátoru je uzavřen přes vnější elektrický obvod pomocí kluzných kontaktů komutátoru. Tyto kontakty spojí cívku opačně s vnějším elektrickým obvodem v okamžiku,kdy cívka je téměř ve svislé poloze.A tak bude rotující cívka dodávat do vnějšího elektrického obvodu pulsující proud stále stejného směru.