Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Newton a Faraday

Z Wikiverzity

Implikace[editovat]

Neměnný proud a neměnné magnetické pole implikují otáčivý pohyb.

Naopak otáčivý pohyb a neměnné magnetické pole implikují neměnný proud.

Neměnný proud v neměnném magnetickém poli může otočnou cívkou otáčet.

Naopak otáčející se cívka v neměnném magnetickém poli může neměnný proud vytvářet.

Pokaždé je to ale na jiném principu.V prvém případě je to na Newtonovu principu akce a reakce a ve druhém případě jeto na Faradayovu principu elektromagnetické indukce.

Při zanedbání tření propojením těchto cívek i jejich hřídelí vzniká v jediném neměnném magnetickém poli ideální perpeetum mobile.

Lemma[editovat]

Princip akce a reakce spolu s elektromagnetickou indukcí při zanedbání tření dokáží vytvořit ideální perpeetum mobile.

Okruh energií[editovat]

Pouze dva zákony,princip akce a reakce a elektromagnetická indukce stačí,při zanedbání tření vytvořit ideální uzavřený okruh přeměny energií.

Přesvědčme se o tom.Když rovnoměrný elektrický proud teče rovným drátem,tak kolem něj vytváří kruhové,nezřídlové a vírové magnetické pole.Střed jeho siločar je ve středu toho drátu a mají stejný směr..To znamená,že magnetická intenzita toho pole při přenášení jednotkového magnetického pólu po uzavřené dráze vykoná práci,která ale není závislá na průměru té siločáry.

Díky tomuto poli proud působí silou na magnet..Ze zákona akce a reakce stejně velkou silou,ale v opačném směru magnet působí na proud.Z tohoto zákona také vyplývá,že tato síla je kolmá na směr magnetického pole i na drát protékaný proudem.

Této síly se využívá k přeměně elektrické energie na energii mechanickou v elektromotoru.Jeho princip si lze představit takto:Na obdélníkový otočný rám ve svislém magnetickém poli je navinuta cívka,která přes stěrné kontakty je ve své vnější oblasti spojena se zdrojem rovnoměrného proludu

V každém podélném rameni rámu cívky teče proud v opačném směru.A proto na každé toto rameno působí magnetická síla v opačném směru.Jestliže se rám poněkud přetočí přes vodorovnou polohu setrvačností,tak stěrné kontakty jsou nastaveny tak,aby do cívky pustili proud tím směrem,aby síly pole přetočili rám do opačné vodorovné polohy v požadovaném směru otáčení.Stěrné kontakty jsou nastaveny tak,aby do cívky pustili proud v opačném směru vždy,když je setrvačností poněkud přetočena přes vodorovnou polohu.Tak se cívka otáčí stále ve stejném směru.

Tři elementy[editovat]

Dva Newtonovy kákony,princip akce a reakce a princip setrvačnosti a silové působení proudu na magnet,co by reakce,která vyvolává reakci magnetu umožňují přeměnu elektrické energie na energii mechanickou.

Pokračování v příštím článku.

Fyzika Filosofie