Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Největší influencer a interakce

Z Wikiverzity

Doc.Petr Klán,matematik,za největšího influencera,ovlivňovače, všech dob Považuje Pythagora žijícího na jižním pobřeží Itálie v letech 570-500 př.n.let.

Jeho čísla 3,4,5 byla poslána do Vesmíru,aby tam informovala,že zde žijí racionální bytosti.

Jeho rovnoramenný trojúhelník s vepsanou zažluceou kružnicí představující Slunce svými stranami znázorňoval oheň,vodu a zemi.

Harmonický zákon[editovat]

Kladl jej na úroveň zákonům přírody.Číslo je podle něj myšlenka i nástroj stvoření.Každá věc i každý vztah má vé číslo.

Zavedl teorem souvislosti jednoducosti a složitosti.

Newton řekl,že jeho zákon univerzální gravitace lze odvodit z Pythagorových myšlenek.Koperní řekl,že Sluneční soustavu lze odvodit z Pythagorova harmonického zákona.Kepler svůj třetí zákon nazval harmonickým.

Dualita zákonů[editovat]

Jsou dva zákony:Zákony přírody a harmonický zákon.

V přírodě se nic nestane bez síly,inteakce.Zkusme hledat,jak souvisí s harmonickým zákonem.Opírejme se při to o myšlenky fyzika,profesora Kulhánka.

Princip Velké ekvivalence[editovat]

Všmněme se,jak se harmonický záon projevuje u hmotností.Jsou dvě hmotnosti,gravirační a setrvačná.Obě se projevují jinými silami.Gravitace se projevuje přitažlivou silou,která jediná je nevýběrová,působí na všechny částice,Sílu setrvačné hmotnosti poznáme, když třeba hodíme pingpongový míček na stěnu a pak na stěnu hodíme cihlu.Oboje má jiné ůčinky.

Předpokládá se,že obě hmotnosti jsou stejně velké.Když bychom měli jednotku,kterou bychom mohli změřit obě hmotnosti,tak bychom vypočetli stejnou velikost.Tomu se říká princp velké ekvivalence. Slunce zakřivuje světlo hvězd.To znamená,že světelný paprsek musí mít nějakou hmotnost,ale jakou,gravitační nebo setrvačnou?Byl ibjevena situace,při níž se nerovnala velikost obou hmotností.

Pátá interakce[editovat]

V přírodě se předpokládaly 4 síly:Gravitační,elektromagnetická,slabá síla,má na svědomí radioaktivitu a silná síla,drží pohromadě atomové jádro.Hledala se pátá síla,měla řídit život i celý Vesmír.Místo toho se ale roztrhl pytel s novými silami.

Přepisování učebnic[editovat]

Byly objeveny nové síly.kterýmm odpovídaly nové částice,které neodpovídaly standatdnímu modelu elementárních částic.Např,tvrdý energetiucký foton,mion,těžký elektron atd.

Jenomže se našly fyzikové,kteří naopak počet známých sil v přírodě zmenšovali.A to tak,že nacházeli síly,které nahradily několik jiných sil.

Harmonický zákon interakce[editovat]

Tento zákon říká,že počet známých sil v přírodě se současně zvětšuje i snižuje.

Einstein a Hooking neuspěli,kdž hledali jedinou sílu,která by NAHRADILA VŠECHNY OSTATNÍ SÍLY.TO BY ZŘEJMĚ JIŽ HARMONICKÉMU ZÁKONU NEODPOVÍDALO.

Ředitel biosekce Akademie věd[editovat]

Pan Grubhoffer říká,že virus Sar Cov 2 zřejmě unikl z laboratoře,protože se příliš ličí od podobných virů přenášených netopýry.

Rovněž říká,že se tento vir stává sezonnímm a že s námi začíná vytvářet koevoluční rovnováhu,což je vlastně také harmonický zákon.

To znamená,že bude vytvářet stále nové varianty delta D,E,atd,a že se proti nim budou vytvářet stále nové vakcíny podle současné prognozy jejich vzniku.Úplně stejně jako je o u chřipky.