Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Negace a komunikace

Z Wikiverzity

Hádanka[editovat]

Ve vědeckopopulárním magazinu Meteor na ČRo 2 byla zveřejněna tato hádanka: V jedné místnosti jsou dvoje dveře.Jedny vedou na svobodu a druhé do vězení.Nevíme,které jsou které.Jedny označme L a druhé P.U každých dveří stojí jeden strážný.Toho dveří L označme L a toho u dveří P označme také P.Jeden z těchto střážných vždy lže a druhý vždy mluví pravdu.Nevíme,který jak mluví.

Jediná otázka[editovat]

Můžeme položit jedinou otázku,abychom se dozvěděli,které dveře vedou na svobodu.Abychom se to dozvěděli,musíme tu otázku položit jedinému strážnému tak,abychom se dozvěděli odpověď od obou strážných.

Jediná otázka,dvě odpovědi[editovat]

Položme tu otázku třeba tak,že se zeptáme pravého strážného:Jak by odpověděl tvůj kolega,kam vedou levé dveře?

Negace správnosti[editovat]

Každá odpověď,kterou dostaneme bude vždy negací správné odpovědi.Přesvěčme se o tom u všech možných situací.

Možnosti[editovat]

1.Strážný L mluví pravdu,strážný P lže.

        a)Dveře L vedou na svobodu.
         Střážný L to řekne,protože mluví pravdu.Strážný P ale naopak řekne,že dveře L vedou do   
         vězení,protože lže.Dozvídáme se tedy negaci správné odpovědi.
         b)Dveře L vedou do vězení.
          Strážný L to řekne,protože mluví pravdu.Strážný P ale naopak řekne,že dveře L vedou na 
          vedou na svobodu,protože lže.Tedy opět se dozvídáme negaci správné odpovědi.

2.Strážný L lže,strážný P mluví pravdu.

         a)Dveře L vedou na svobodu
          Strážný L řekne,že vedou do vězení,protože lže.Strážný P to potvrdí,protože mluví 
          pravdu.Tedy opět se dozvídáme negaci správné odpovědi.
         b)Dveře L vedou do vězení.
          Strážný L řekne,že vedou na svobodu,protože lže.Strážný P to potvrdí,protože mluví 
          pravdu.Tedy opět se dozvídáme negaci správné odpovědi.

Dvojitá odpověď[editovat]

Skrývá-li v sobě otázka dvě odpovědi,může být správná negace toho,co se dozvídáme.

Komunikace negací[editovat]

Komunikace negací,resp.interakce negací je v přírodě dosti běžná.Všimněme se jí třeba u elektromagnetismu.

Uvažujme interakci mezi magnetickým polem a elektrickým proudem.Jestliže do smyčky v magnetickém poli zavedeme elektrický proud,tak se začne smyčka pohybovat.To je princip přeměny elektrické energie na energii mechanickou.Vlastně jako bychom oslovili magnetické pole elektrickým proudem a to odpovědělo pohybem.

Jestliže ale naopak vodivou cívkou v magnetickém poli budeme pohybovat,tak v ní vznikne elektrický proud.To je zase naopak princip přeměny mechanické energie na energii elektrickou.

Jako bychom nyní oslovili magnetické pole pohybem a ono nám odpovědělo elektrickým proudem.

Shrnutí[editovat]

Považujme elektrické proud a pohyb za dva opaky.Pak lze říct,že vlastně s magnetickým polem komunikujeme pomocí opačných negací.Oslovíme-li ho proudem , odpoví pohybem.A naopak oslovíme-li ho pohybem,odpoví proudem.

Estonský názor[editovat]

Estonský spisovatel v knížce Uprostřed léta vyslovil názor,že krysy,vlci a ostatní dravci se navzájem nenapadají,protože nikdo nehlásá pravdu platnou pro celý rod.