Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Mez hustoty

Z Wikiverzity

Mez hustoty zřejmě brání jakémusi "přehřátí" Vesmíru z přebytku galaxií na objemovou jednotku Vesmíru.Překročení této meze hustoty zřejmě brání rozpínání,resp. zrychlené rozpínání Vesmíru.

Bylo by mylné domnívat se že přehřátí hrozí pouze Vesmíru.Přehřát se mohou i lidé.Nedávno v radiu na ČRo 2 vysílali na toto téma úvahu Michaely Klevisové.Týkala se toho,že nedávno prodělala informační detox,který ji zbavil syndromu vyhoření.Informační detox spočíval v to,že nedávno prodělala jistou virozu,která ji zbavila možnosti sledovat televizi,psát maily nebo sledovat reklamy.V důsledku toho když potom přišla do práce byla mnohem bystřejší,měla více nápadů a práce jí šla lépe od ruky.

Bylo by rovněž mylné domnívat se,že neumíme úplně vysvětlit pouze kulový blesk.My neumíme přesně vysvětlit ani vznik běžného blesku.Skvělý Nikola Tesla,jehož některé hypotézy budou údajně moci být posouzeny až v příštím století vyndal holou rukou blesk z dřevěné škatulky,podržel jej v dlani a pak ho zase do té krabičky vrátil zpět.

.Americký objevitel hromosvodu Benjamin Frankline zase obyčejného papírového draka vybavil kovovým hrotem a vypustil jej do bouřkového mraku.Konec provázku od něj vybavil KOVOVOU RUKOVĚTÍ,kterou držel v ruce,do níž chytil běžný blesk.Když se ale měřilo množství elektřiny v bouřkovém mraku,tak se zjistilo,že není dostatečné ke vzniku blesku,který z toho mraku vyšlehl.Zřejmě tedy také existuje určitá mez hustoty elektřiny v bouřkovém mraku,která vytvoří blesk,v němž je více elektřiny než bylo v tom mraku.

Benjamin Frankline objevil jiný typ hromosvodu než náš Prokop Diviš.Odmítl si jej nechat patentovat,protože podle jeho slov nechtěl bohatnout na tom,co má sloužit všem lidem.Tento bostonský rodák také objevil harmoniku složenou z misek s vodou spojených trubkou.Ladila se množstvím vody v těch miskách.Hrála na ni i Marie Antoaneta a skladbu pro ni složil Mozart.Benjamin Franklin byl ve společnosti tak oblíbený,že si mu dámy sedaly na klín.Když v 84 letech zemřel,ujal se slogan:Zemřel jeden muž a truchlí dva světy,Amerika a Evropa.

Přírodní moloch je malá ještěrka,která se také vejde do dlaně.Obývá pouštní oblasti jihovýchodní Asie.Zajímavý je způsob jakým pije vodu.Není to přímo tlamou,ale nohama na nichž má pokožku připomínající piják.Touto pokožkou nasává vodu z pouštního písku,po kterém chodí.Tuto vodu potom cévy odvádí do zadní části její tlamy.Ani to by jí ale nestačilo k napití.I na zádech má savou pokožku,na níž si nohama hází písek a i takto pije.

Když ale vědci umístili molocha do komory naplněné vodními parami tak se nedokázal napít a zmíral žízní.Zřejmě tedy opět existuje jistá mez hustoty vody v okolí molocha,má -li být schopen se z ní napít.

Volně zpracováno podle vědeckopopulárního pořadu Meteor vysílaného na ČRo 2 dne 8.1.2017.Údaje o molochovi pocházejí z příspěvku Profesora Petra.

Fyzika Filosofie