Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Matematické cykly

Z Wikiverzity

Matematické cykly jsou přemisťování prázdného pole o 180 stupňů po nebo proti směru hodinových ručiček pouhým přepolováním matematické výrokové formy.Přepolováním výrokové formy nazývejme znegování obou jejich výroků a záměnu oborů pravdivosti těchto výroků za jejich doplňky do definičního oboru výrokové formy.IMP je implikace,INK je inkluze.DOP je doplněk do množiny D.

Schema[editovat]

         Daný výrok          Obměna daného výroku
        A(x) IMP B(x) A INK B    NEG B(X) IMP NEG A(x) DOP B INK DOP A


        Opak daného véroku     Obměna opaku daného výroku
        B(x) IMP A(x) B INK A    NEG A(x) IMP NEG B(x) DOP A INK DOP B


Levotočivý cyklus[editovat]

Tímto cyklem bude polární přeměna Daného výroku A(x) IMP B(x),tedy A INK B na obměnu opaku daného výroku NEG A(x) IMP NEG B(x),tedy DOP A INK DOP B.Znázorněme si to ve Vennově diagramu.

              Vennův diagram s označenými výroky,resp.poli pravdivosti A,B
                    a očíslovanými poli
                    A  NEG A
                  1     4 NEG B 
                  2     3   B

Cyklus spočívá v přechodu od A INK B k DOP A INK DOP B.což vytváří řetězec polí 1,2,3,4,1.Při A INK B je pole 1 prázdné.Přechodem k DOP A INK DOP B se naopak stane prázdným pole 3.Tedy v tomto cyklu došlo k přemístění prázdného pole proti směru hodinových ručiček o 180 stupnů(představímeli si Vennův diagram v kruhové podobě,v jaké třeba kreslil Leonardo da Vinci svého člověka)z pozice 1 na pozici 3.

Pravotočivý cyklus[editovat]

Tímto cyklem bude polární přeměna Opaku daného výroku B(x) IMP A(x),tedy B INK A na Obměnu danáho výroku NEG B(x) IMP NEG A(x),tedy DOP B INK DOP A.Znázorněme si to opět ve Vennově diagramu.

             Vennův diagram s označenými výroky,resp.poli pravdivosti A,B 
                   a očíslovanými poli
                   A    Neg A
                 1      4  NEG B
                 2      3    B


Cyklus spočívá v přechodu od B INK A k DOP B INK DOP A,což vytváří řetězec polí 3,2,1,4,3.Při B INK Aje pole 3 prázdné.Přechodem k DOP B INK DOP A se naopak stane prázdným pole 1.Tedy v tomto cyklu došlo k přemístění prázdného pole po směru hodinových ručiček o 180 stupňů(představíme-li si Vennův diagram umístěný do kruhu jako si Leonardo da Vinci představil perokresbu svého člověka v kruhu)z pozice 3 na pozici 1.

Závěr[editovat]

Oba cykly výrokových forem se uskutečňují polárním překlopením těchto forem.Oba cykly začínají na prázdnych polích a posouvají je o 180 stupňu buď ve směeru nebo proti směru hodinových ručiček.

Dimenze[editovat]

Temná dimenze světa pokrývá všechny věci,dozvídáme se o ní především ze smrti člověka.Temný mrak smrti pokrývá krajinu člověka.

       Závěr knížky Eugena Finka Bytí,pravda,svět.

Zkušenosti[editovat]

Manželka Petra Hapky řekla na ČRo 2,že jí Petr Hapka řekl,zřejmě ve snu,že stále žije.Dále řekla,že se jí samo od sebe zpouští radio v autě.

Má babička říkala,že se jí zdálo o bílém koni,který zařehtal a řekl jí,že zemřel jeden její příbuzný ve Vídni.Druhý den přišel telegram,který to potvrzoval.

Postoj k životu[editovat]

Albert Einstein řekl,že život je povznášející pocit,ale že kdyby se dozvěděl,ža za dvě hodiný zemře,tak by to v něm nevyvolalo žádný zvláštní pocit.Pouze by si srovnal na stole pracovní náčiní,lehnul by si do postele a umřel by.

Matematika Filosofie