Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Lokální extréme

Z Wikiverzity

Abychom získali přehled o průběhu funkce,stačí často zjistit několik význačných bodů.Mezi něž patří body,v nich funkce nabývá vzhledem k jejich okolí největší nebo nejmenší hodnoty.Říkáme,že funkce má v těchto bodech lokální extrémy.

Může to být lokální maximum funkce v bodě x0.Pro všechna x z nějakého okolí U bodu x0 platí f(x0)větší f(x).Může to být lokální minimum, funkce f bude v bodě lokálního minima x0,f(x0) menší f(x) patřící do U.V bodě x0 lokálního maxima nemusí funkce v nějakém intervalu nabývat absolutně největší hodnoty.Funkce může mít extrém v bodě,ve kterém neexistuje jeho derivace. [Matematika]