Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Langusty a my

Z Wikiverzity

Langusty jsou malá stepní zvířátka.Když se postaví na zadní nohy.tak měří cca 40 cm.Velmi dobře spolu spolupracují.Vědce zajímalo,jestli ta spolupráce je na stejném principu jako u nás.Tedy na principu cukru a biče,čili na principu odměny dobrých skutku a potrestání skutků špatných.

Vědci dvěma sofistikovanými postupy dokázali,že to tak je.Že langusty spolupracují na principu cukru a biče jako my.

Langusty se živí tak,že se celé zavrtají hlavou do země a tam loví.Jenomže tak se vystavují útoku predátorů.Proto jedna langusta musí vždy zůstat nahoře a hlídat.Tato langusta přitom vydává zvuky charakteristické pro ni a pro to hlídání.Vědci tyto zvuky natočili s langustou,která vůbec nehlídala.

Večer si ty langusty projevují přízeň tak,že si ,probírají svou srst.Vědci jim do toho pouštěli ty natočené zvuky.Langusty mnohem více probíraly srst té langustě,která hlídala,i když to byla langusta,která vůbec nehlídala.Tak ji odměňovaly za hlídání.

Některé langusty místo,aby lovily,tak berou kořist jiným langustám.Přitom opět vydávají zvuky typické pro to odcizování a pro ni samotnou.Vědci opět tyto zvuky natočili.Večer je opět pouštěli langustám,které si probírali srst.Langusty ty langusty,které podle zvuků kradli, ikdyž vlastně nekradli,od sebe odstrkovali a tak je za jejich činnost trestali.

Jenomže včely také dobře spolupracují a vůbec to není na principu cukru a biče.Je to na jiném principu.Je to na principu rodovém.Všechny včely z jednoho úlu pocházejí od jedné matky.

Jeden člověk tento rodový princip vyjádřil takto:Dám život za dva bratry a čtyři bratrance.

Duální princip pomáhání[editovat]

Vzájemné pomáhání má dva uvedené principy.

Duality matematiky[editovat]

Matematika stojí na dualitách.Všimněme si toho třeba u extrémů.Jsou dva extrémy.Extrémy lokální,které stojí na okolí bodu.Přitom nezáleží na velikosti tohoto okolí,ale pouze na jeho velikosti.Pak jsou extrémy globální,které stojí na množině,na jejíž velikosti nám ale záleží.

Nedělitelnost dualit[editovat]

Obě části dualit od sebe nelze oddělit.Všimněme se toho třeba u těch extrémů.Existuje okolnost,kdy lokální extrém stojí na okolí,u nějž nám nezávisí na jeho velikosti,je to ale současně i globální extrém na množině,u níž nám již na její velikosti záleží. [Matematika] [Filosofie]