Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Konec duality

Z Wikiverzity

Modelaci konce duality nabízí genetika,která je výrazně duální.Skládá se totiž ze dvou stránek navzájem neoddělitelných.Jedna ta stránka je kombinatorická,druhá je fyziologická.

To vyplývá i z názvu vědců,kteří se tou genetikou zabývají.Jsou to Mendel-Morganovci.Kněz Mendel rozpracoval kombinatorickou stránku genetiky,aniž by vůbec co věděl o její stránce fyziologické.Vycházel z toho,že o určité vlastnosti jedince,třeba barvě jeho vlasů rozhoduje jednak dispozice ze strany matky a jejich předků a jednak dispozice ze strany otce a jeho předků.Jednou tou dispozicí mohou být třeba vlasy tmavé a druhou vlasy světlé.

Fyziologickou stránku genetiky začal rozkrývat Morgan tím,že určil,že její prvotní nositelkou jsou chromozomy.V nich pak byl objeven základní fyziologický nosič genetiky,dvojitá šroubovice DNA.

Jenomže nyní byla objevena forma genu,která dokáže úplně převálcovat kombinatorickou stránku genetiky.Tato forma genu dokáže přepsat gen s opačnou vlastností na sebe sama.

Důsledkem je,že jediný jedinec s jediným tímto přepisovacím genem dokáže zlikvidovat celou populaci s tímto jedincem.Uvažuje se o tom,že by se takto eliminovaly nemoci,které mají genetický základ.A nebo,že by se takto zlikvidovali v Africe komáři kteří přenášejí malárii.

Na Novém Zélandu uvažují,že by takto zlikvidovali jeden druh zavlečené lišky,která jim páchá velké škody.Australané jim ale vyhrožují,když to udělají.V Austrálii je tento typ lišky domácí a velmi užitečný.Stačilo by,aby se tam dostal jediný jedinec s tímto přepisovacím genem a zlikviduje tam celou populaci těch domácích užitečných lišek.Je zřejmé,že zde je na místě velká obezřetnost.

Zřejmě tedy konec duality je vlastně konec života toho,čeho se ta dualita týká.Nebo alespoň změna tohoto života.Jako třeba v případě duality těla a duše.Ukončení této duality sice život nekončí,ale mění.

Anglické přísloví-proverb[editovat]

Poor but pure:Chudě,ale čistě oblečený.Po našem :Chudoba cti netratí/Obdobně,jako dobře prožitý život.