Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Kompilace

Z Wikiverzity

Pan Palouš[editovat]

Astronom, prof. Jan Palouš, říká, že víra a věda jsou dvě nohy, na kterých stojí. A že nevidí žádný rozpor mezi vědou a vírou.

Měsíc[editovat]

V pásmu totality zatmění slunce, se náhle nad námi na obloze objeví hvězdy díky stínu, který na slunce vrhá měsíc.

Měsíc dříve obíhal blíže země a díky tomu přílivové vlny, které vytvářel byly větší a zasahovaly dále na souši, čímž se urychlilo vystoupení života z oceánu na pevnou zemi.

Oběžná dráha planet blíže u slunce, mezi něž patří i země je téměř kruhová, má malou excentricitu, což ztížilo zjištění, že tyto dráhy jsou elipsy.Měsíc obíhající zemi ale ještě více tuto dráho přibližuje kružnici.Měsíc stabilizuje zemi, ale i život na ní.

Zastiňování oblohy[editovat]

Modrá, tedy nejkratší složka světelného spektra se nejvíce rozptyluje v atmosféře a tím přesvěcuje hvězdy.

Elektromagnetické záření z mobilu je těsně nad zemí a odstiňuje nejčastější záření z vesmíru vyvolané volnými vodíkovými atomy.

Dualita galaxií[editovat]

Planety obíhají kolem slunce,to obíhá kolem středu Mléčné dráhy a ten zase obíhá dále ve Vesmíru.Jenomže v galaxii je málo gravitace,která by ji udržela,pokud platí Newtonův zákon,že gravitace je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti.Tedy galaxie vděčí za svou existenci její hmotě,která nesvítí.

Součinnost objevů[editovat]

Habl zjistil,že čím jsou od sebe galaxie dále,tím rychleji se od sebe vzdalují.Nenapadlo ho ale vysvětlovat to Velkým třeskem.Avšak obrovské množství helia ve Vesmíru nebylo možno vysvětlit jinak.A ještě jednu věc nebylo možno vysvětlit jinak.Několik amerických vědců se pokusili vytvořit prostor,do kterého by nevnikalo žádné záření.Jenomže se jim tam objevoval stále nějaký šum,se kterým si ne věděli rady.V duchu americké suverenity prohlásili,že pochází z Vesmíru.A měli pravdu,Šlo o reliktní záření,které je všude ve Vesmíru a je pozůstatkem Velkého třesku.

Dualita hmoty[editovat]

V rámci duality se hmota v prostoru nejen vyskytuje,ale také jej svou přítomností ovlivňuje.Mění jeho geometrii.To je podstatou obecné teorie relativity.Tuto změnu geometrie prostoru vlivem hmoty nazýváme gravitací.Jenomže žádné působení není bez poruch.Ani gravitace ne.Tyto poruchy gravitace nazýváme gravitačními vlnami.Vznikají velkým nahromaděním hmoty.Třeba při splynutí dvou černých děr nebo dvou neutronových hvězd,při němž tyto vlny byly dokázány.