Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Jiný pohled na zachování energie

Z Wikiverzity

Na těleso mohou působit dva druhy sil. Gravitační síly, značme je G a ostatní síly, které značme P. Konstantní síla udělí tělesu konstantní zrychlení bez ohledu na jeho stav.

Poměr síly působící na těleso T ku zrychlení, které tělesu uděluje, je pro těleso určující a nazývá se jeho hmotou. Jestliže tělesu uděluje zrychlení síla P, značí se a. Uděluje-li zrychlení tělesu síla G, značí se g.

Poměr P/a nazývá setrvačnou hmotou tělesa T. Poměr G/g se nazývá gravitační hmotou tělesa T.

Obě hmoty jsou si rovny. Vyplývá to z tohoto. Předpokládejme, že se tělesu mění setrvačná hmota. Bude to provázeno tím, že při stejné síle P se bude měnit zrychlení a, které tělesu uděluje.Bude se při to ale také měnit gravitační hmota tělesa. A to tak, že se bude měnit síla G.

Dialektika[editovat]

V souladu s dialektickou jednotou protikladů, mění-li se setrvačná hmota tělesa změnou a při stejném P, mění se tělesu i gravitační hmota, ale změnou G při stejném g.

Když Galileo pouštěl ze šikmé věže v Pizze rázně velké kameny, padaly vždy se stejně velkým zrychlením g.

Kolikrát se u tělesa zvětší G, tolikrát se u něj také zmenší a. V tomto smyslu platí:

              G/g=P/a

Když u tělesa bude stejná gravitační hmota G/g a tedy také setrvačná hmota P/a, tak kolikrát se zvětší G, tak tolikrát se může zvětšit i g a a to, když třeba těleso přeneseme na jinou planetu.

Tedy u tělesa se může úměrně měnit G i g, ale nikoliv P i a. Tak stále se bude gravitační hmota tělesa rovnat jeho hmotě setrvačné.

Cívka,kterou protéká proud má magnetickou energii. Obdobně jako velký setrvačník, který se otáčí má energii kinetickou. Obdobně jako těleso má dvě hmoty, gravitační a setrvačnou, které se rovnají, tak cívka a velký setrvačník mají dvě energie, které se stejně chovají. Magnetická energie brání vypnutí proudu do cívky a kinetická energie velkého setrvačníku brání jeho zastavení.

Pozorování[editovat]

Gravitační hmotu tělesa jsme tedy porovnali s magnetickou energií cívky a kinetickou energii setrvačníku jsme porovnalí se setrvačnou hmotou tělesa.

Zákon zachování energie se tedy rovná snaze energie zabránit svému zničení.

Dialektika 2[editovat]

V souladu s dialektickou jednotou protikladů,snaha jedné energie zabránit svému zničení vede ke vzniku nového druhu energie.