Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Jednota v dualitě 6

Z Wikiverzity

Znamení kříže[editovat]

Let us imagine-představme si,že hřeb,kterým jsou zbity obě ramena kříže představuje osu kříže.

Dále si představme,že obě ramena kříže určují rovinu kolmou na tuto osu.

Rovněž si představme,že v každém okamžiku a v každém bodě této roviny působí dva druhy sil,které jsou na sebe kolmé.Při tom každá z těchto sil v každém okamžiku a v každém bodě této roviny má stejnou velikost a směr.

Jestliže jednou z těchto sil budou síly elektrického pole a druhou z těchto sil budou síly magnetického pole,tak tato rovina bude rovinou typické elektromagnetické vlny šířící se podél osy tohoto kříže a kolmé na tuto osu čili kolmé na šíření se té vlny.

Neboli jinými slovy:

V každém okamžiku a v každém bodě[editovat]

Jeden fyzik vytvořil teorii ustáleného Vesmíru,který je ustálený i když se rozpíná.Od této teorie bylo opuštěnu.Fyzik,který ji vytvořil to okomentoval slovy:Bůh se nevšímnul,jak tento Vesmír je krásný.

Avšak Bůh se všímnul,jak je krásná typická elektromagnetická vlna,která se šíří prostorem a přitom je ustálená ve smyslu zásady,že v každém okamžiku a v každém bodě roviny osy OX,podél níž se šíři má elektrické pole stejný směr a stejnou velikost.Totéž platí i pro pole magnetické,které navíc je kolmé na pole elektrické a ovšem jako ono kolmé i na osu OX,podél níž se vlna šíří.Stačí tedy určit,jaký je průběh elektromagnetického pole podél této přímky.

Obrázek tohoto průběhu bude mít tvar dvou na sebe kolmých vlnovek a šíření vlny podél osy OX od O k X si můžeme představit jako posouvání tohoto obrázku od O k X.

Na obrázku je elektrické pole všude svislé,ale v některých bodech směřuje nahoru a v jiných dolů.Magnetické pole je kolmé jak na elektrické pole tak na směr šíření vlny a směřuje střídavě dopředu a dozadu od nás.S časem se celý obrázek posouvá od O k X.