Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Jednota v dualitě 5

Z Wikiverzity

Peierls,žák Bohrův v knížce Zákony přírody uvádí že magnetické pole se musí šířit až za konec drátu,protože musí existovat magnetická síla podél uzavřené smyčky za koncem drátu.Jde ovšem o střídavé magnetické síly,protože v našem příkladě proud i vše ostatní mění směr mnohokrát za vteřinu.Podél smyčky za koncem drátu existuje tedy proměnlivé magnetické pole a to zase samo o sobě podle zákona elektromagnetické indukce vytváří pole elektrické.

Prozkoumáme-li průběh elektromagnetických siločar,zjistíme,že intenzita elektrického pole podél uzavřené smyčky navlečené na magnetickou smyčku za koncem drátu nemůže být už zcela vysvětlena jen elektrickými siločarami spojujícími náboje na koncích drátu.Musí zde proto existovat ještě nějaké další siločáry a protože zde nejsou žádné jiné náboje, než ty na koncích drátu,musí tyto siločáry tvořit uzavřené smyčky.

Proto se elektrické pole rozkládá i za magnetickou smyčkou za koncem drátu a proto podle doplněného zákona, proměnlivé elektrické pole musí vytvořit magnetické pole ještě dále od konce drátu.To pak zase podle zákona o elektromagnetické indukci vytváří elektrické pole atd.

Zjistíme,že v důsledku toho se elektrická a magnetická pole šíří v prostoru mnohem dále než kdyby šlo o statický případ.

Bez matematického popisu nelze přesně zjistit o jaký druh polí zde jde.Přesné matematické řešení ukazuje,že to jsou vlny.Lze ověřit,že takové vlny jsou v souhlasu s našimi základními zákony,tj čtyřmi Maxwellovými rovnicemi.