Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Jednota v dualitě 4

Z Wikiverzity

Mějme rovný kus drátu.Nelze si představit,že tímto drátem protéká proud stále stejným směrem.Tím by se na opačných koncích drátu tvořily opačné náboje,které by vytvářely elektrické pole působící proti směru toho proudu.Lze si ale představit,že proud v drátu mění směr.A to opakovaně.Tím se dostáváme k frekvenci toho proudu.Týká se i všech dějů tím proudem vyvolaných.

Teorem[editovat]

Frekvence proudu v drátu i všech návazných dějů je fenomén,na který se vztahuje Hegelův teorem přeměny kvantity v kvalitu.Vysoká frekvence proudu v drátu vytváří úplně novou kvalitu-nové elektromagnetické pole-vlnu.

Při nízkých frekvencích se můžeme spokojit s tím,že siločáry magnetického pole vytváří pouze elektrický proud sám a nikoliv také střídavé elektrické pole vyvolané náboji na koncích drátu.Čili můžeme předpokládat,že magnetická cirkulace po uzavřené dráze se skládá pouze z části vyvolané pouze tím proudem,který touto smyčkou protéká.Přestože tento předpoklad vede ke sporu,je účelné v jistém rozmezí se jim řídit.

Paradox sporu[editovat]

Existují předpoklady,které vedou ke sporu a přesto je účelné se jimi v určitém rozmezí řídit.

Teprve u vysokých frekvencí se ukáže,že nenulová magnetická cirkulace je i kolem smyček v proměnlivém elektrickém poli,aniž by jmi protékal elektrický proud.A tedy i když jsou smyčky mimo drát.Bylo nutné přijmout předpoklad,že magnetická cirkulace podél smyčky má dvě části.Pouze jedna z nich je dána proudem v drátu,který jí protéká a druhá je dána proměnlivým elektrickým polem nábojů na konci drátu. Tyto náboje tedy posouvají magnetické pole za drát.

To ale není všechno.Nelze vycházet jenom z toho,že při vysokých frekvencích proměnlivé elektrické pole vytváří proměnlivé magnetické pole,ale i z toho,že toto pole elektromagnetickou indukcí zpětně vytváří elektrické pole.

Nová síla[editovat]

Zjistilo se,že ve hře nejsou jenom náboje na koncích drátu.Jejich síla by nestačila ke vzniku probíhajících dějů.OBDOBNĚ JAKO SÍLA SVÍTÍCÍ HMOTY NESTAČÍ NA TO,ABY UDRŽELA GALAXIE POHROMADĚ.TAK SE PŘIŠLO NA EXISTENCI TEMNÉ HMOT,KTERÁ POMÁHÁ UDRŽET GALAXIE POHROMADĚ.

OBDOBNĚ NÁS BY NEDOKÁZALA UDRŽET POHROMADĚ JENOM SVĚTLÁ STRÁNKA NAŠÍ OSOBNOST.MUSÍ NÁS POMÁHAT UDRŽET POHROMADĚ I TEMNÁ STRÁNKA NAŠÍ OSOBNOSTI.NEMĚLA BY ALE PŘEVÝŠIT TU STRÁNKU SVĚTLOU NAŠÍ OSOBNOSTI.

Zjistilo se,že k realizaci popsaných dějů nestačí pouze síla nábojů na koncích drátu,ale že zde jsou ještě další elektrické siločáry.A protože žádné další náboje tu nejsou,musí být tyto siločáry uzavřené.

Magnetické pole se musí šířit až za drát,protože musí existovat magnetická síla i podél smyčky za koncem drátu.Jde ovšem o střídavé magnetické síly,protože v našem případě proud i všechno ostatní mění směr mnohokrát za vteřinu.