Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Jednota v dualitě

Z Wikiverzity

Neexistuje obecné pole všeho.Přesvědčme se o tom třeba u osídlení Ameriky.Osídlení Ameriky bylo náboženským projektem anglických puritánů.Později se uplatnila i kalifornská zlatá horečka.Na osídlení Ameriky se tedy podílely dva fenomeny:symboly a materiální zájmy.Později se ještě připojily symboly demokracie a svobody.Vidíme tedy,že ani tady jediné obecné pole neexistuje.Avšak může existovat jednota v dualitě.Zkusme se o tom přesvědčit třeba ve fyzice.

Ani zde neexistuje obecné pole všeho,ale gravitační pole a pole elektrické jsou stejně duální.Tedy lze u nich vlastně mluvit o jednotě v dualitě.

Základní zákony gravitačního pole ve tvaru jak je formuloval Isaac Newton lze dobře použít ve všech praktických případech s nimiž se obvykle setkává inženýr,jestliže se právě nezabývá příliš velkými hmotami.

Konečná formulace zákonů gravitačního pole[editovat]

Avšak Albert Einstein jasně formuloval tyto zákony v definitivním tvaru.Zjistil,že tak, jak jsme je doposud poznali jsou tyto zákony jeden s druhým neslučitelné,

Avšak prakticky totéž se stalo i u elektrického pole.Ve tvaru v jakém jsme doposud poznali základní zákona elektrického pole se jich dá dobře použít ve všech praktických případech s nimiž se obvykle setkává elektrotechnický inženýr,jestliže se právě nezabývá příliš vysokými frekvencemi.Lze jimi vhodně popsat,co se děje v elektrických obvodech za normálního kmitočte,jsou-li v těchto obvodech zapojeny generátory,motory,transformátory atd.

Konečná formulace zákonů elektrického pole[editovat]

Tak jako Albert Einstein podal konečnou formulaci zákonů gravitačního pole,Clerck Maxwell podal konečnou formulaci zákonů pole elektrického.Zjistil,že tk jak jsme je doposud poznali jsou tyto zákony jeden se druhým neslučitelné a že je možno z nich odvodit závěry navzájem si odporující.Přesvědčme se o tom v tomto případu.

Příklad ukazující rozpor[editovat]

Představme si,že střídavý proud protéká rovným drátem AB.Teče-li od A k B,přenáší kladný náboj zleva doprava,a proto se kladný náboj hromadí na konci drátu B a záporný na konci A.Tento proces nemůže pokračovat do nekonečna,protože nahromaděné náboje vytváří elektrické pole snažící se směr proudu změnit.Můžeme si ale představit,že proud protéká v původním směru pouze krátkou dobu a potom změní směr.A tak se stále periodicky mění.Jak se takový střídavý proud vytváří není pro nás v tomto okamžiku důležité.

Podívejme se nyní na magnetické pole vytvořené tímto proudem.Podle zákonů,které jsme doposud formulovali očekáváme,že zjistíme magnetické pole,jehož siločáry tvoří kružnice kolem osy drátu.Představme si uzavřenou smyčku kolem drátu uprostřed něj.Pak musí existovat magnetická síla působící kolem této smyčky,protože elektrický proud prochází rovinou této smyčky.Ale nedovedeme přesně říci,co se děje ve smyčce,jejíž rovina prochází právě koncovým bodem drátu B,tj.bodem,kde proud končí.Pokračujeme-li v této úvaze pro smyčku,jejíž rovina je mimo drát a jejíž rovinou neprochází vůbec žádný proud,měli bychom očekávat,že podél této smyčky žádné magnetické pole není.Na základě naší dosavadní formulace zákonů jsme tedy nuceni soudit,že by mělo existovat magnetické pole působící podél smyčky,jejíž rovinou prochází proud,ale nemělo by existovat podél smyčky,jejíž rovinou proud neprochází

Pokračování v dalším článku.

.