Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Ivan Havel

Z Wikiverzity

Pro mimořádně dobré výsledky během učení v ZUŠ Aritma mi její ředitel, pan Manda, dovolil,abych mimořádně současně studoval i na Strojní průmyslové škole v Betlémské ulici.I když zde jsem měl také mimořádně dobrý prospěch,ze zdravotních důvodů jsem dodělal pouze její nižší část.

Byli tam zajímaví učitelé.Třeba na deskriptivní geometrii nás měl Ing.Kořízek.Na češtinu nás měl Dr.Honig(přehlasované o),psycholog,který nám říkal zajímavé věci.Řekl nám třeba,jaký byl rozdíl mezi Zdeňkem Nejedlým a F.X.Šaldou.Nejedlý šel na ulici mezi studenty,Šalda se naopak zavřel v pracovně a studoval.

Dr. Honig nám také řekl,že jako dizertační práci si vzal Nietzscheho.Odjel kvůli tomu do Itálie,kde Nietzsche na sklonku svého života žil.Tam zjistil,jak Nietzsche skončil.Nietzsche skončil tak,že v ordinaci u jednoho doktora lezl pod stolem a štěkal jako pes.To ale Nietzschemu nic neubírá na velikosti jako filosofovi.

Dr.Honigovi jsem ukázal Perelmanův tužkový model.Dřevěná tužka se položí na dva prsty.I když ty se vůči sobě rovnoměrně pohybují,tak když se vůči tužce pohybuje pouze jeden z nich,tak to zajistí,že ta tužka s těch prstů nespadne a ty se zastaví pod těžištěm tužky.

Demonstroval jsem tím,že nositeli vývoje dosud byli lidé,ale že tuto vůdčí štafetu po nich převezmou stroje.Dr.Honig na tuto mou vizi neřekl nic,ale řekl mi,že to ve mně úplně vibruje.

Ivan Havel říká,že rád chodil po lese,ale že teď ho to již pouští.Je to docent,který,jak sám říká na univerzitě v Barkley v US studoval kde co,ale hlavně biomechaniku se zřetelem k matematice.

Ivan Havel říká,že dnes je umělá inteligence velmi rozvětvený obor,na jehož vrcholu je t.zv.hloubkové učení.Říká,že počítače,na rozdíl od lidí,ovládají nový způsob ukládání in formací do paměti.

Ivan Havel říká,že je katastrofista.Říká,že se neobává toho,že by počítače získali sami nadvládu nad lidmi,ale že jim lidé samu tuto nadvládu přenechají.

Ivan Havel se nyní zabývá mikrosny,které se zdají během mikrospánku.Říká,že ho zajímají proto,že je nelze v mozku detekovat pomocí magnetické rezonance.

Myslím,že jsou dva druhy snů.V jedněch nám duchové mohou sdělovat názory těch,co stvořili Vesmír a informovat o tom,jak žijí TAM.V těch druhých snech se duchové tolik neprojevují.