Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Horizont

Z Wikiverzity

Podle obecné teorie relativity látka zpomaluje čas a zakřivuje prostor.Kdybychom se přibližovali k Černé díře a vysílali o tom zprávy,tak odpovědi o tom budou přicházet stále později až za jejím horizontem by přestali přicházet úplně.

Vlivem zakřiveného prostoru by v Černé díře vznikla singularita.Látka by se stále zahušťovala až by tam začaly platit zákony kvantové mechaniky.Tyto zákony ale singularitu vylučují,protože podle Pauliho vylučovacího principu nemohou být současně dva elektrony na stejném místě a ve stejném stavu.

Kdybychom spadli do Černé díry a kdyby nás slapové síly nerozcupovaly na nitky a kdyby nám magnetické síly nenatáhly atomy a kdybychom přežili extrémně silné záření,tak bychom se mohli přesvědčit,jestli je v černé díře singularita.

Nemohli bychom to ale nikomu sdělit,protože přes horizont Černé díry nepřechází žádný signál.Musel by být rychlejší než světlo a to není možné.

Existuje ale ještě jeden nepřekročitelný horizont a sice horizont Smrti.

V těle je jeden orgán,který neodpočívá,což odporuje fyzikálním zákonům.Není to srdce,to odpočívá po každém stahu.Je to mozek.Třeba při meditaci mozek dělá to,co dělá když nedělá nic.Mozek přestává dělat jedině při Smrti

A ani to není jisté,říká prof.Cyril Hoschel.Jenomže když zjistíme,že mozek pracuje i po Smrti,tak to nemůžeme nikomu sdělit,protože horizont Smrti je nepřekročitelný.

[Fyzika] [Filosofie]