Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Hlubiny oceánu a hlubiny citu

Z Wikiverzity

Nemohu se setkat se svou dcerou za svobodna. Nesmím ale nikdy dopustit,aby si myslela,že o to nestojím.

Nemusí ale jít vždycky o to,provrtat se skrz hlubinu citů do nitra srdce,ale třeba i o to provrtat se skrz hlubinu oceánu do nitra země.

Nejenom v lidském srdci,ale i v nitru země probíhají bouřlivé procesy, které nás ovlivňují a které je dobré poznat. Možnost k tomu poskytují právě hlubiny oceánu.

Jde o to zjistit, co je pod zemskou kůrou. Možnosti našich vrtů jsou tak omezené, že to lze pouze ze dna oceánů. Američané chystali takový vrt v Karibském moři. Musel by jít do hloubky 3,5 km pod hladinu. Přednost ale získal výzkum Kosmu.

Rozhraní[editovat]

Výrazné rozhraní zemské kůry a zemského pláště, který se nachází pod ní nazývá se Morovičičovo rozhraní. ZDE DOCHÁZÍ K LOMU SEISMICKÝCH VLN VZNIKLÝCH PŘI ZEMĚTŘESENÍ. Zemskou kůrou i zemským pláštěm prochází tyto vlny různými rychlostmi a lámou s jako světelné vlny procházející sklem.

Zemský plášť[editovat]

Zemský plášť ještě nikdy nikdo neviděl. Na tomto výzkumu mají zájem hlavně Japonci, u nichž jsou zemětřesení častá.

I na rozhraní kůry a pláště lidského srdce se lámou vlny, zase pocitové.

Pod dnem japonských moří má zemská kůra tloušťku 5-6 km a je v našich možnostech ji provrtat.

Pod dnem citů je také snazší kůru lidského srdce provrtat.

Vrtné hlavice[editovat]

Jsou na to ale třeba specialní vrtné hlavice s několika vrtáky. Jejich vývin se nepředpokládá dříve než za 30 let.

Snad za tu dobu i já vyvinu vrtáky vhodné k provrtání kůry srdce své ztracené dcery.

K provrtání zemské kůry bylo použito hlavice se čtyřmi vrtáky. Tři z nich byly po vytažení hlavice zlomené.

I vrtáky hlavice, která se skrz hlubinu citů snaží provrtat kůrou lidského srdce se často zlomí.

Zrod seismických vln, který probíhá 5-6 km pod dnem oceánů je obtížné sledovat. Stejně tak jako zrod citových vln v lidském srdci. I při jejich zkoumání se nejeden vrták zlomil.

Anglické rčení[editovat]

That"s good value:To za ty peníze stojí, stejně tak jako provrtání kůry některých srdcí.