Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Hilbertův hotel a pole 2

Z Wikiverzity

Tak byli fyzikové nuceni vzdát se představy mechanického prostředí.Mohli však nadále zastávat představu lokálních zákonů.Obdobně jako představu,že v plně obsazeném Hilbertově hotelu můžeme lokálním přestěhováváním jeho hostů ubytovat v něm spočetně nekonečný počet hostů nových.

Sejdeme se v nekonečnu[editovat]

To je název knížky,kterou napsal pan Grygar.Fyzikové se ale skutečně sešly s matematiky v nekonečnu. Lokální zákony popisují chování elektrického pole a svazují elektrické pole v jednom bodě prostoru s elektrickým polem v sousedních bodech prostoru.

Obdoba pole a Hilbertova hotelu[editovat]

Obdobně v Hilbertově plně obsazeném hotelu je chování hostů v jednom jeho pokoji spojeno s chováním jeho hostů v sousedních pokojích.

Co toto elektrické pole je neumíme vysvětlit o nic lépe než dovedeme vysvětlit pojmy hmota nebo síla.Každý představuje něco,co bylo odvozeno z naší zkušenosti.Tyto pojmy nutně potřebujeme,abychom popsali přírodní zákony.Rozdíl je pouze v tom,že pojmy hmota a síla odvozujeme ze zkušenosti přístupné našim smyslům,zatím co pojem elektrického pole byl vytvořen na základě pokusů vědců,kteří zkoumali přírodní zákony.

Obdoba pole a nekonečna[editovat]

Obdobně jako neumíme vysvětlit,co je elektrické pole,neumíme vysvětlit ani to,co je nekonečno.Obdobně jako pojem elektrického pole byl vytvořen vědci,kteří zkoumali přírodní zákony,pojem nekonečna byl vytvořen matematiky,kteří zkoumali zase zákony matematiky.Hilbertův hotel je hotel,ve kterém je sice první pokoj,ale není tam pokoj poslední.

Zabýváme-li se pouze elektrostatikou nebo magnetostatikou,tj.elektrickými resp.magnetickými náboji v klidu,činit rozdíl mezi rovnicemi pole a představou působení na dálku je v tomto stádiu čistě věcí vkusu.Našli jsme zákony pro elektrické pole zcela rovnocenné Coulombovu zákonu.Tyto zákony říkají,že Coulombův zákon lze nahradit představou pole které je nezřídlové,nevírové a jeho siločáry vznikají a končí na nábojích.Takto lze zákon o působení na dálku nahradit zákonem o změně pole od bodu k bodu.

Obdobně v úplně obsazeném Hilbertově hotelu lze přestěhování spočetně nekonečného počtu jeho hostů naráz nahradit postupným,lokálním přestěhováváním jeho hostů jednoho po druhém.

Při přenášení elektrické síly jsme museli opustit představu mechanického a pružného prostředí,které by ji přenášelo. jako drát přenáší sílu od páky k návěstidlu.AVŠAK ZÁKLADNÍ MYŠLENKU PŘENOSU SÍLY MECHANICKÝM PROSTŘEDÍM JSME OPUSTIT NEMUSELI ANI PŘI PŘENÁŠENÍ SÍLY ELEKTRICKÉ.

Vítězství základní myšlenky étheru[editovat]

Základní myšlenka étheru spočívá v to,že přenos síly probíhá konečnou rychlostí.To platí i při přenosu síly elektrické,i když probíhá vysokou rychlostí.