Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Harmonie 6

Z Wikiverzity

Určeme válec,který má při daném povrchu největší objem.

P=2pí r na druhou plus 2pí r v,V=pí r na druhou v =(Pr/2) - pí r na třetí: V´= 0,jestliže r=odmocnina(P/6pí) V´=(P/2)-3pí r na druhou.

Harmonie extrémů[editovat]

Pravoúhelníky,kužele i válce mají harmonické absolutní extrémy.Zatím co,jejich vnitřků(obsahů a objemů),absolutní extrémy jsou tvořeny maximy,absolutní extrémy jejich vnějšků(obvodů a povrchů),jsou tvořeny minimy.

Vylučování extrémů[editovat]

Najděme válec,který má při daném objemu minimální povrch.To provedeme snadno podle předchozího případu.Opačný úkol nemá řešení:Najít válec,který by měl při daném objemu maximální povrch není možné.

Obdobně jako při daném povrchu válce nelze najít jeho nejmenší objem.

Extrémy Sars Cov 2[editovat]

Mutacemi virus obchází imunitu,Toto obcházení má dva extrémy,které se navzájem vylučují a nemohou být v táže virové subvariantě.Je to dobře vidět na současných základních subvariantách viru.BA5 se rychle šíří.Druhá subvarianta BA4 se schovává před imunitou.

Tyto extrémy ,rychlá šíření v populaci a rychlé překonávání imunity se navzájem vylučují a nemohou být u téže subvarianty.

[Matematika] [Filosofie]