Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Harmonie 5

Z Wikiverzity

Do dané koule vepišme kužel maximálního objemu.Je-li ró poloměr podstavy kužele,r poloměr koule,pak r na druhou=ró na druhou plus (v-r) na drohou:V=(pí ró na druhou v)/ =pí/3(2vna druhou-vna 3):V´pí/3(4vr-3vna druhou): V´0 jestliže v= 4r/3. ró=(2.odmocnina z 2 .r)/3.

Zjistili jsme,že objem kužele V má extrém v bodě v=4r/3.Nevíme ale,jestli ten extrém je maximum nebo minimum..Jestliže V´´(4r/3)větší 0,je to minimum.Jestliže V´´(4r/3) menší 0,je to maximum.

V´´=pí/3(4r-6v:tedy V´´(4r/3) menší 0. Tedy nalezený extrém objemu vepsaného kužele je maximum.

Šíření harmonie[editovat]

Harmonie pravoúhelníku spočívá v tom,že extrémem jeho objemu je maximum a extrémem jeho objemu je minimum.

Tato harmonie se rozšířila také na kužel.Extrémem jeho objemu je také maximum a extrémem jeho obalu bude minimum.

Harmonie mezi lidmi se šíří jako štěstí vyplývající ze soucitu.

[Matematika] [Filosofie]