Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Harmonie 2

Z Wikiverzity


Největší obsah[editovat]

Hledáme pravoúhelník,který při daném obvodu S má největší obsah P. P=xy,S=2(x plus y), y=S/2 - x,P=(S/2-x) - x na druhou.Máme najít extrém funkce P v intervalu(0,S/2).P´(x)=(S/2)-2x.P´=0,jestliže x=S/4,y=(S/2)-x=(S/2)-(S/4)=S/4.Našli jsme čtverec o straně S/4.

Nevíme ale,jestli tento čtverec o straně S/4 má při daném obvodu S největší nebo nejmenší obsah.Jestliže P´´(S/4/ větší 0,má nejmenší obsah,jestliže P´´(S/4 menší 0,má největší obsah.

Platí:P´´=-2,tedy S´´(S/4)=-2 menší 0,tedy nalezený čtverec má při daném obvodu S největší obsah.

Extrémy matematické a geometrické[editovat]

Extrémy matematické řeší extrémy geometrické.

Hmota a čtverec[editovat]

Hmota má dvě antiformy:hmotu a antihmotu.Čtverec má zase dav antiextrémy,maximum a minimum.

Čtverec při daném obvodu má maximální obsah ze všech pravoúhgelníků.A naopak při daném obsahu má minimální obvod ze všech pravoúhelníků.

Historie a čtverec[editovat]

Říká se,že historie se odvíjí v kruzích stále se navyšujících.Co ale,když historie se odvíjí ve čtvercích stále se navyšujících.Jednou z jejích stran by byla námořní přeprava.

[Matematika] [Filosofie]