Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Harmonie čísla a okolí 2

Z Wikiverzity

Harmonii čísla a okolí,resp.její obdoby lze pozorovat ve světě i jinde než jenom v matematice.Třeba v biologii.

V každé buňce našeho těla je úplně stejná DNA nesoucí informaci.Považujme ji za obdobu čísla v matematice.Hledejme k DNA obdobu matematického okolí.Snadno ji najdeme.

Jsou to vrstvy do kterých je DNA v každé buňce zabalena.Tento obal určuje,které geny jsou v DNA zapnuté a které jsou vypnuté.Bez tohoto obalu tedy nemá DNA žádnou informační hodnotu.

Jenomže ke stáru se tyto obaly v buňkách začínají porůznu rozbalovat a v různých buňkách začínají být zapnuté různé geny.Entropie v organismu začíná stoupat až dojde k tepelné smrti. [Matematika] [Biologie]