Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Einsteinův expres kontra čáp

Z Wikiverzity

Zřejmě každý relativistický efekt je duální-má svůj protějšek.Zkusme se o tom přesvědčit u relativistického efektu času.K modelováni jeho dualistického protějšku použijme čápa nesoucího mimino.

Čas je relativní.Záleží na tom z které laboratoře jej pozorujeme.Musí to být vždy rovnoměrně a přímočaře se pohybující laboratoř.Čím rychleji se taková laboratoř pohybuje,tím pomaleji z ní pozorujeme plynout čas.Tento relativistický efekt se projevuje až když se rychlost laboratoře blíéží rychlosti světla.

Einsteinův expres[editovat]

Přesvědčme se o tom pomocí Einsteinova expresu.Jede rovnoměrně ryclostí blížící se rychlosti světla.Průvodčí v něm blikne kolmo na podlahu svítilnou.Paprsek dopadne na podlahu expresu za dobu t=d/c,c je rychlost světla,d je dráha na podlahu expresu.

Princip relativity[editovat]

Pro výpravčího na stanici se světelný paprsek pohybuje rovněž stejnou rychlostí c,protože ta je přírodním zákonem-a ten podle Galileiho principu relativity musí být stejná při pozorování ze všech laboratoří pohybujících se rovnoměrně přímočaře.

Avšak pro výpravčího se paprsek pohybuje po delší dráze d1 větší d,která je přeponou pravoúhlého trojúhelníka,jehož odvěsnou je d.Čili pro výpravčího ten paprsek musí letět delší dobu t1 větší t,protože nemůže letět rychleji.

                t = d/c     d1 větší d
                t1 = d1/c    t1 větší t
                t/t1 = d/d1

Kolikrát je menší d než d1,tolikrát bude menší čas t průvodčiho než čas t1 výpravčího.

NEBOLI ĆÍM RYCHLEJI SE POHYBUJE EXPRES,TÍM POMALEJI BUDE PRO JEHO PRŮVODČÍHO PLYNOUT ĆAS OPROTI ĆASU VÝPRAVČÍHO NA STANICI.

Letící čáp[editovat]

Nyní místo Einsteinova expresu uvažujme rovnoměrně přímočaře letícího čápa.Vzhledem k jeho malé rychlosti lze relativistický efekt plynutí času zanedbat.

Ředitel hvězdárny[editovat]

Podle ředitele Pražské hvězdárny fyzika je o zanedbávání marginálních věcí.

Zkoumejme tedy relativistrický efekt,který se koná u čápa letíécího pomalou rychlostí.Předpokládejme,že čáp v jistém okamžiku upustí mimino a to padá kolmo dolů,přičemž zanedbejme odpor vzduchu.Mimino letí dobu t = d/v,d je dráha po níž mimino padá na zem,v je rychlost s níž padá pro čápa.

Pozorovatel na zemi uvidí,že mimino padá dobu t = d1/v1.Doba padání mimina pro něj bude stejná jako pro čápa,protože pro opba můžeme uvažovat,že bude čas plynout stejně rychle. Avšak dráha d1 pro pozorovatele bude delší než dráha d pro čápoa.Dráha d1 bude přeponou pravoúhlého trojúhelníka,jehož odvběsnou bude dráha d pro čápa.

                t = d/v
                t = d1/v1
                d/v = d1/v1
                d1v =dv1
                v/v1 = d/d1

Zde se tedy relativistický efekt netýká plynutrí času,ale rychlosti phybvu toho modelového mimina.,Po čím kratší dráze bude mimino padat pro čápa než pro pozorovatele na zemi,tím bude pro něj padat poimaleji než pro pozorovatele na zemi.

Porovnání[editovat]

Porovnejme tedy relativistický efekt v tomto případě s jeho kontrarelativistickým efektem.

ĆÍM RYCHLEJI POJEDE EINSTEINŮV EXPRES,TÍM PRO JEHO PRŮVODČÍHO POPLYNE POMALEJI ĆAS NEŽ PRO VÝPRAVČÍHO NA STANICI.

ĆÍM RYCHLEJO POLETÍ ĆÁP,TÍM POMALEJI BUDE PRO NĚJ PADAT MIMINO NEŽ PRO POZORAVATELE NA ZEMI.

==Dodatek==. ĆLÁNEK BYL ZALOŽEN 12.LISTOPADU v den výročí kanonozace ANEŽKY České. Kanonozaci chtěla již dříve provést praneteř ANEŽKY Eliška,ale nebylo k dispozici tělo Anežky České.Až teprve nedávno byla objevena alespoň její dolní čelist a ta ke kanonozaci stačila.stačila.