Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dynamická stabilita a moment hybnosti 2

Z Wikiverzity

Vznik Vesmíru[editovat]

Zkusme si představit vznik Vesmíru pomocí jednoho rázu, úderu, na polopružné, polouzavřené zapouzdření singularity, kterým v této sigularitě vzniknou dva energetické toky, stabilizující se vírem, který vytvoří prstenec o sobě, který je schopný existovat samostatně mimo zapouzdření singularity, ze kterého vystoupí, jako vírový prstenec schopný samostatného pohybu a mající obrovskou sílu.

Atomový výbuch[editovat]

Obdobně vzniká hřib při atomovém výbuchu, jako vzduchový vír, který může dosáhnout obrovských měřítek. Rozžhavený vzduch stoupá vzhůru vírem v němž se utvoří sloupec, kterým studený vzduch klesá dolů. Vytvoří se při tom vírový prstenec tvaru hřibu, schopný samostatné existence v prostoru a pohybu v něm.

Vyplývá to z výkladu profesora Týce z Masarykovy univerzity, který měl v prvém povelikonočním vědeckopopulárním pořadu Meteor.

Demonstrace vírového prstence o sobě[editovat]

Profesor vírový prstenec o sobě demonstroval úderem do dna prázdné a otevřené pet lahve, kterým na dálku rozvlnil závěs ve studiu Meteoru. Prstenec vylétl z hrdla lahve a byl schopný pohybovat se sám o sobě.

Obdobně jako Immanuel Kant docházel filosofickými úvahami k věci o sobě, docházel profesor Týc fyzikálními úvahami a jejich demonstrací přímo ve studiu Meteoru k vírovému prstenci o sobě, resp. v sobě, jak říkal.

Profesor Týc si ve studiu Meteoru sestavil pyramidu z patnácti kelímků a vírovým prstencem o sobě z ní sestřeloval jednotlivé kelímky a nakonec sestřelil celý zbytek pyramidy.

Tyto vírové prstence vytvářel úderem na gumovou membránu přilepenou k otevřené straně lavoru,v jehož dně byl vyříznut otvor.

Vírový prstenec z jícnu sopky[editovat]

Obdobný vírový prstenec lze pozorovat u jícnu sopky při určitém jejím výdechu. Zde jsou v tom prstenci nečistoty, podle kterých je vidět, že víří.

Vírové prstence mořských živočichů[editovat]

Profesor Týc v obrovském akvariu v kanadském Vancouveru viděl, jak tam mořští živočichové, delfíni a tuším hnědule, ve vodě specielním sevřením tlamy vytváří vírově prstence o sobě a hrají si s nimi. Hnědule z toho vírového prstence kus ukousla a ten existoval a pohyboval se ve vodě dál.