Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dva relativistické efekty

Z Wikiverzity

Pohyb těles[editovat]

Hmotná tělesa mají jednu podivuhodnou vlastnost.Jejich pohyb lze uměle zpomalit nebo zrychlit.Např.kulka,která projde pytlíkem s pískem zpomalí svou rychlost píší Landau/Rumer v knížce Co je teorie relativity

Pohyb vlny[editovat]

Tuto vlastnost těles nemá vlnění,jak se píše dále v té knížce."Rychlost zvuku v nějakém prostředí-podobně jako rychlost světla-nemůže být zvětšena nebo zmenšena ani po propuštění zvuku nějakou hmotnou překážkou.Postavíme-li zvuku do cesty třeba kovovou stěnu,zvuk sice uvnitř kovu dočasně změní svoji rychlost,ale jenom tu dobu,než opět pronikne do původního prostředí.Tam opět získá cvoji původní rychlost."

Obdobně je tomu i se světlem,které je sice také vlnění,ale nehmotného původu.Po dobu průchodu např.lupou sice změní svou rychlost,ale jakmile ji opustí,opět má svou původní rychlost.

Společná vlastnost světla a těles[editovat]

A přece světlo má jednu vlastnost hmotných těles i když není vlnění hmotného prostředí.Zvuk i když je vlněním hmotného prostředí tuto vlastnost nemá.Jeho rychlost totiž závisí na rychlosti jeho pozorovatele.

Pro světlo platí GALILEŮV PRINCIP RELATIVITY POHYBU,ZCELA OBDOBNĚ JAKO PRO HMOTNÁ TĚLESA.LANDAU/RUMER V UVEDENÉ KNÍŽCE TENTO PRINCIP TAKTO FORMULUJÍ:PŘI POZOROVÁNÍ Z LABORATOŘÍ(TĚLESA S PŘÍSTROJI),KTERÝ SE VŮČI SOBĚ ROVNOMĚRNĚ A PŘÍMOČAŘE POHYBUJÍ(DÁLE JENOM ROVNOMĚRNĚ),SE POHYB TĚLES ŘÍDÍ STEJNÝMI ZÁKONA.

Klid a pohyb[editovat]

Z Galileiho Principu relativity pohybu vyplývá,že když se dvě tělesa vůči sobě rovnoměrně pohybují,tak z obou musíme pozorovat stejné zákony pohybu.Z kteréhokoliv toho tělesa tedy pozorujeme,že to druhé těleso se pohybuje rovnoměrně.To těleso,ze kterého pozorujeme je těleso klidové.Nepůsobí na něj tedy žádná vnější sila.Když jej ale pozorujeme z toho druhého tělesa,tak se rovnoměrně pohybuje.Z čehož vyplývá že ani na rovnoměrně se pohybující těleso nepůsobí žádná vnější síla.Tedy kterékoliv rovnoměrně se pohybující těleso můžeme považovat za těleso klidové.Z Galileiho principu relativity vyplývá tedy další důležitý přírodní zákon,zákon setrvačnosti:Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém.

Michelson[editovat]

Skvělý experimentátor Michelson experimentálně prokázal,že rychlost světla nezávisí na rychlosti jeho rovnoměrně se pohybujícího pozorovatele.A tím dokázal,že je zákonem pohybu.

Charakteristika vlnění=[editovat]

Vlnění,křivka,curve,musí mít něco společného s hmotou.Jinak nemůže existovat.Buď to musí být vlnění hmotného prostředí,jehož rychlost nezávisí na rychlosti zdroje vlnění,nebo to musí být vlnění(světlo),jehož rychlost nezávisí ani na rychlosti jeho pozorovatele a je tedy absolutní.Je stejná jak pro klidového,tak pro rovnoměrně se pohybujícího pozorovatele.Chová se tedy stejně jako zákony pohybu hmotných těles podle Principu relativity pohybu.

Curve dos Dunas-Písečná zátoka[editovat]

Podíval jsem se s chmurným uspokojením na svůj ostrov,své jediné pozemkové vlastnictvi na světě.Byl to dar opravdu hodný zemřelého námořníka.Pěnivý příboj u tohoto pobřeží znamenal smrt.Ale jeho přístaviště život.Ukázal mi,kde mohu nalézt ponorku NP1-je-li vůbec možné ji nalézt.

Z knížky Zátoka smrti z knížky Geoffreye Jenkinse.

Pokračování v článku Dva relativistické efekty 2.