Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Duality infinitezimílního počtu 3

Z Wikiverzity

Ajurveda a počítání[editovat]

Podle ní židle stojí na třech nohách.Rovněž my stojíme na třech nohách.Jsou to:jídlo,spánek,ativity.A rovněž i počítání stojí na třech nohách.Jsou to:počítání s body,počítání s okolími bodů,operace s funkcemi a limitou.

Při počítání s body jsme začínali se sčítáním.A sčítání nás nezklame ani při počítání s okolími bodů.První otázka,kterou se ptáme je:Když x patří do r-okolí bodu L y patří do do r-okolí bodu M do jakého okolí bodu L plus M patří bod x plus y?Odpověď zní: do 2r-okolí bodu L plus M.

Debiro[editovat]

Na svůj náhrobek si nechal napsat nápis:Ten,kdo řekl vše a a při tom nepromluvil.Něco podobného je i při počítání s okolími bodů.Existuje věta,která o okolích neřekne vůbec nic,ani jak je velké,ale o počítáí s okolími řekne vše,protože platí nejen pro sčítání,ale i pro násobení a dělení. Je to věta:

K libovolnému okolí U bodu L plus M existuje takové okolí U1 bodu L a takové okol U2 bodu M,že pro všechna y,z parřících do R platí implikace:

      y patří do U1 a z patří do U2 implikuje y plus z patří o U.
      

Sčítání nás nezklame ani u operací s funkcemi a limitou.

Nechť funkce f má v bodě a limitu L,funkce g má bodě a limitu M.Potom funkce f plus g má v bodě a limitu.A je to L plus M.

Máme dokázat,že k libovolnému okolí U bodu L plus M existuje okolí V bodu a,že pro včechna x patčící do V nejvíše s výjimkou bodu a, f(x) plus g(x) patří do okolí U.

Podle počítání s okolími bodů platí:K okolí bodu L plus M existuje okolí U1 bodu L a U2 bodu M,že pro y patřící do U1 a z patřící do U2,y plus z patří do U.

Body L,M jsou limity,proto k jejich okolí U1,U2 existují taková okolí V1,V2 bodu a,že pro všechna x patřící do nich,nejvíše s výjimkou bodu a,f(x( patří do U1, g(x) patří do U2.Průnik V okolíV1,V2 lze volit tak,aby byl také okolím bodu a.

Pak ale pro x patřící do V,nejvíše s výjimkou bodu a platí,že f(x) patří do U1 g(x) patří do U2.Pak ale podle počítání s okolími bodů platí:

     f(x) plus g(y) patří do U.

==Nedělitelnost==3
Atom byl rozdělen.NedĚlitelnost některých jevů ale stále existuje,Nelze třeba oddělit rychlost tělesa od jeho dráhy.A to nejen v reálu,ALE I V GRAFU.

Jestliže rychlost tělesa znázorníme v grafu čárou,bude jeho dráha znázorněna v grafu plochou.Jestliže naopak v grafu čárou znázorníme dráhu,bude rychlost znázorněna jejím směrem,Resp.směrnicemi tečen v jednotlivých bodech této čáry.

[Matematika] [Filosofie]