Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Duality infinitezimálního počtu 7

Z Wikiverzity

Magie[editovat]

Jedna ze zásad magie je,že podobné věci se přitahují.U mě jde o magii podobných kabátů,které se přithují.

Mám bez mého souhlasu adoptovanou dceru.Nemám s ní přímý kontakt,ale mám s ní kontakt přes magii.Před více než dvaceti lety se na mě přišla podívat její adoptivní maminka.Poznalo se to podle jejího chování.Byla menší postavy a měla na sobě kabát,který jsem nikdy neviděl na nikom jiném než na mé tetě Jarce.Byl černý,umělohmotný,hladký a měl malý límeček stojáček.

Před několika lety se na mě přišel podívat jeden mladík,opět menší postavy,který byl opět z okruho mé adoptované dcery.Poznlo se to opět podle jeho chování.Měl na sobě kabát,který jsem opět neviděl na nikom jiném než na svém otci.Byl to tmavě zelený plášť stažený kolem pasu páskem z téže barvy.

Magie může tedy nahradit i přímý kontakt mezi lidmi.Nepřitahuje tedy k sobě jenom podobné věci,ale i podobné lidi.Limita je výsledkem blížení.Jaaká je ale limita blížení mgií?Nevím.

Příklad[editovat]

Pomocí spojitosti funkce v bodě lze určovat limitu funkce v bodě.Opačně to ale nejde.

Vypočtěme:

       lim(x na třetí plus 3x na druhou plus 3x plus 2)/(x na druhou -2x - 8),x v bodě -2.
       
Nemůžeme dosadit(využít toho,že má-li funkce f v bodě a limitu L,funkce g má v bodě a limitu M,nerovnající se nule,potom funkce f/g má v bodě a limitu a to L/M),protože:

       lim (x na druhou --2x -8) = 0,pro x v bodě -2.
       
Ale i limita polynomu v čitateli zlomku má v bodě -2 limitu nula.Zde využíváme toho,že polynom libovolného stupně je v každém bodě spojitý.

==Princip==
Blíží-li se x k bodu -2,blíží se i poměr výchozích polynomů k nějaké hodnotě,kterou nazýváme limitou.Je to stále tentýž princip,na jakém je založený diferenciální počet: 

       RYCHLOST JE LIMITA DRÁHY K ČASOVÉMU INTERVALU,JESTJIŽE SE TENTO INTERVAL BLÍŽÍ K NULE.
Dráhu nám zde vyjadřují hodnoty polynomu (x na třetí plus 3x na druhou plus 3x plus 2 ).Čas nám zde vyjadřují hodnoty polynomu(x na druhou - 2x - 8).
Časový interval,který se blíží k nule je x - (-2).To další je už jenom rutina.

Dělíme čitatele i jmenovatele kořenovým činitelem (x - ( -2))=x plus 2.Dostaneme (x na třetí plus 3x na druhou plus 3x plus 2)/(x plus 2)=x na druhou plus x plus 1.
(x na druhou -2x - 8)/(x plus 2) = x - 4, pro x nerovnající se -2. je zlomek po zkrácení kořenovým činitelem:

        (x na druhou plus x plus 1)/(x - 4).
        lim (x na třetí plus 3x na druhou plus 3x - 2)/(x na druhou - 2x -8)pro x v bodě -2 =
        lim(x na druhou plus x plus 1)/(x - 4),pro x v bodě - 2 = 3/(-6)= -(1/2).
==Obecné shrnutí==
Mohli bychom tedy říci:hmotný bod v okamžiku -2 se pohyboval rychlostí -(1/2).

[Matematika] [Filisofie]