Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Duality infinitezimálního počtu 6

Z Wikiverzity

Spojitost funkce v bodě znamená,že hodnota funkce v bodě je v libovolném okolí limity funkce v bodě.Bez limity funkce v bodě neexistuje spojitost funkce v bodě.

Důkazy v matematice a síly ve fyzice[editovat]

Obojí je obdobné.V matematice jsou dva druhy důkazů.Důkazy neindukční a důkazy s indukcí.Ve fyzice jsou obdobně také dva druhy sil.Jeden druh sil se uplatňuje v teorii ralativity.Je definován jako zakřivení prostoru.Země neobíhá kolem Slunce proto,že by ji Slunce přitahovalo,ale proto,že Slunce kolem sebe zakřivuje prostor.Je to obdoba neindukčních důkazů v matematice.

V kvantové teorii na sebe působí pole tak,že si posílají částici.Obdobně v důkazu indukcí v matematice dokážeme spojitost polynomické funkce prvního stupně v bodě a potom dokážeme,že když je spojitá polynomická funkce n-tého stupně v bodě,je spojitá i polynomická stupně n plus prvního stupně v bodě.

Spojitost funkce v bodě posíláme od polynomické funkce prvního stupně v bodě indukcí k polynomickým funkcím všecch ostatních stupňů v bodě.

Indukce v matematice se chová obdobně jako pole v kvantové fyzice,které si posílají sílu pomocí částice.

Obdoba[editovat]

Spojitost funkce v bodě je obdobou částice ve fyzice.

Učená společnost česká[editovat]

Jeden její člen řekl,že na přírodě jej nejvíce udivuje,že se řídí lidským výmyslem-matematikou.Nebylo by to ale možné kdyby v obojím nebyly některé rysy společné.

Vesmír jako vata[editovat]

Bylo vypočteno,že kdyby měl Vesmír 26 resp.502 rozměrů,tak by v něm bylo možno přesně určit kdy a kde se nějaká událost stala.

Byly by to kratičké rozměry.Jako kdybychom se dívali na vatu.Zvenku má tři rozměry,ale uvnitř má řadu kratičkých chodbiček,rozměrů.Aby tohle fungovalo,tak by ke každým krátkým rozměrům musel být jeden rozměr dlouhý.Nic takvého se ale na urychlovačích neobjevuje.Zřejmě ani nám se nepodaří donuti Vesmír,aby měl tolik rozměrů,aby v něm bylo vše jednoduché a jednoznačné.

Olga Havlová[editovat]

Jen nekomplikovat věci zbytečným přemýšlením.

[Matematika] [Filosofie]

Připomíná to situaci,kterou popsal profesor Sokol.Jeden programátor udělal špatný program pro počítač.Poto ten počítač obcházel a říkal:Já ho donutím počítat správně.Buhužel se mu o nepodařilo.